Romani 2

Studiu Biblic eLogos
Avatar utilizator
Ema
Membru nou
Membru nou
Mesaje: 9
Membru din: Mie Sep 12, 2018 8:33 am

Romani 2

Mesaj de Ema » Sâm Ian 26, 2019 7:10 pm

Pavel continuă în aceeași notă a explicațiilor progresive. (Observând asta mă ajută să înțeleg mai bine repetițiile și să urmăresc ideile principale).
Dacă la finalul cap. 1 vorbește de starea de decădere și nelegiure generală a omenirii care atrage mânia lui Dumnezeu și faptul că cel ce se bazează pe sine, nu poate poate ajunge la neprihănire, aici particularizează arătând că asta este valabil și în cazul evreilor, nu doar a neamurilor. (Pavel vorbeste despre evrei vs. neamuri, prin extrapolare cerd că poate fi aplicat la cei din bisercă vs. cei din afară).
În Romani 2 se pare că Pavel se adresează în mod direct eveilor, care dispețuiau neamurile și se credeau superiori celolalți atât prin comportament (ei se fereau să facă lucrurile care le făceau neanurile, dacă ne gândim mai ales la farisei... cât accent puneau pe a respecta legea, pe conduită), cât și prin aparteneța la poporul lui Dumnezeu. Aveu Legea (cuoștința despre căile, voia lui Dumneze...) și tăierea împrejur (semnul legământului, un semn exterior, chiar în trupurile lor care le confirma apartenența la poporul ales) și astfel se încredeau într-o neprihănire de sine bazată pe aceste lucruri. Insă Pavel spune că Dumnezeu este cel care judecă și judecata Lui este „potrivită cu adevărul„ (vs. 2-3), nu în funcție de naționalitate, El nu „are în vedere fața omului” (vs. 11, „For God does not show favouritism„ NIV, NLT), nici în funcție de cine are/ aude Legea (vs. 12 -13) ci în funcție de acțiunile fiecăruia/ de ceea ce face fiecare (vs. 6 -10). Și socotit neprihănit înaintea lui Dzeu este cel ce împlinește legea, nu cel ce o știe (vs. 13), însă când e vorba de asta nimeni, prin el însuși, nu poate împlini legea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul tot o încalcă....

 Sunt doua aspecte ale legii la care face referire Pavel, aici, în cap 2: pe de o parte Legea pe care poporul everu a primit-o de la Dumnzeu prin Moise (Legea mozaică) și apoi legea ca Voia lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu dorește de la om, ce trece dincolo de aspectul exterior al faptelor, fiind întipărită în inima și conștiința omului.
Chiar recent m-a întrebat cineva: „ce se întâmplă cu cei care nu au avut niciodată posibilitatea să audă de Isus Hristos? Ar fi drept ca Dumnezeu să condamne pe acei oameni?” Nu știu dacă suntem noi în măsură să formulăm răspunsuri absolute, Dumnezeu este Cel ce va hotărî în privința lor, dar știm că El este drept în tot ce face, iar aici Pavel arată că:
Vs. 12 Dumnezeu va judeca pe fiecare, în funcție de măsura în care i S-a descoperit
Vs. 14 – 15 Lucrarea legii, voia lui Dumnezeu „este scrisă în inimile lor”. Este a priori – o realitate înăscută, care pur și simplu se găsește acolo. Altfel spus e „din fabrică”, vine la pachet cu suflarea de viață.

Dumnezeu le-a arătat oamenilor ce se poate cunoaște despre El, în creație (cap. 1: 19 -20) și a scris legea Lui în inimile lor (cap 2 : 14, 15) „Așa că nu se pot dezvinovăți”, cap 1: 20b. (Teologii numesc asta revelația naturală sau generală).

Vs. 1 „căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur” – când faci o evaluare la adresa altei persoane și spui ce e bine și mai ales ce nu face bine, tocmai asta demonstrează că știi ce e bine și ce e rău (.. și vs. 15), iar prin faptul că îl condamni pe celălalt când face ceva rău, mai apoi când se întâmplă ca tu să faci ce nu e bine, te condamni prin propria judecată (evaluare), tocmai pentru că știai că e rău și ai găsit că acel lucru trebuie condamnat...

Vs. 16 „Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor”. Singurul care are dreptul să judece este Dumnezeu, iar judecatat Lui este potrivită cu adevărul. In vs. 13 Pavel spune că doar cei ce împlinesc legea vor fi socotiți neprihăniți. Isus Hristos a fost singurul om fără păcat, singurul care a împlinit legea (Matei 5: 17, 18). Deci Isus Hristos a fost singurul om neprihănit, prin împlinirea Legii și a voinței lui Dumnezeu, de aceea oamenii și lucrurile ascunse ale lor vor fi judecate prin raportare la Isus Hristos. Comparativ cu Isus Hristos toți ceilalți sunt vinovați (pentru că au încălcat legea), însă toți care cred în Hristos și jertfa Lui vor fi socotiți neprihăniți. (cap. 1: 16 -17)

Vs. 25 – 29 Conceptul de tăiere împrejur a inimii, nu le era străin evreilor. Am urmărit pasaje biblice și am fost surprinsă să văd cât de multe locuri sunt în VT în care se vorbește despre tăierea împrejur a inimii. (pintre altele: Deuteronom 10: 16, Levetic 26: 41; Ieremia 9: 25, 26; Ezechel 44: 7...)

Ca să înțeleg mai exact ce înseamnă tăierea împrejur a inimii am încercat să văd dacă aș putea găsi o analogie cu tăierea împrejur în carne. În afară de faptul că era un semn distinctiv, al apartenenței, al legământului dintre Dumnezeu și Avraam, oare avea și alte implicații, în plan fizic? Gândindu-mă la astea mi-am amintit că am citit cândva, iar acum am căutat și recitit ceva despre asta într-o carte (Boli Evitabile, S.I McMillen, M.D; Un medic argumentează că Biblia este adevărată) și se pare că în urma unor studii, cercetotorii în medicină ajunseseră la concluzia că circumcizia la bărbații evrei era de mare valoare și avea implicații majore legate de igienă și sănătate.

• Dacă mă gânsdesc la inimă și „igienă” în plan spiritual, gândul mă duce la curăția de inimă.
• Apoi tăierea împrejur a inimii o face Dumnezeu: „Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta ... și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești” (Deuteronom 30: 6),
• iar tăierea împrejur în duh este în Hristos și constă „ în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești... prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți....” (Coloseni 2: 11 -13)

Deci tăiere împrejur a inimii ori o inimă tăiată împrejur, în duh (Romani 2: 29) ar fi o inimă curățită (prin dezbrăcarea/îndepărtarea firii pământești) și care îl iubește pe Dumnezeu cu toată puterea („din toată inima”); iar această lucrare de transformare o face Dumnezeu, prin Hristos și prin credința omului în El.

Avatar utilizator
Absalom
Membru nou
Membru nou
Mesaje: 11
Membru din: Mie Oct 31, 2018 5:13 pm

Re: Romani 2

Mesaj de Absalom » Vin Mai 24, 2019 8:24 am

Romani 2.4,5 "Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Dar cu impietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască,iți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu".

Scrie răspuns