Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă de cealaltă parte…Marcu 6:45-52Noi suntem în stare să credem că, dacă Isus Cristos ne sileşte şi noi Îl ascultăm, El ne va conduce spre mari succese. Nu trebuie să ne gândim niciodată că visele noastre de succes sunt scopul lui Dumnezeu pentru noi; scopul Lui poate fi exact opusul. Avem ideea că ...