Până la vârsta de optzeci de ani, profetul evlavios Daniel i-a prins pe cei doi împărați babilonieni: Nebucadnețar și fiul său Belșațar, după care a slujit în timpul domniei împăratului Darius. Daniel a fost dintotdeauna un om al rugăciunii și nu se gândea deloc să schimbe acest lucru odată cu vârsta sa înaintată.Împăratul Darius a promovat pe Daniel în funcț ...