Unii credincioși - chiar și lucrători, cred că Vechiul Testament nu este relevant pentru vremurile noastre, deci nu ar mai fi nevoie să îl studiem. Cât de greșiți sunt! Vechiul Testament explică Noul Testament în termeni clari și simpli. Povestirile sale sunt pline de modele și umbre ale adevărurilor veșnice, trăite în viața practică a oamenilor.Un exemplu per ...