eLogos a adăugat o nouă intrare Isaia 13 în Diverse acum o săptămână

Isaia 13 1 Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ. 2 „Ridicaţi un steag pe un munte gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi semne cu mâna, ca să vină la porţile asupritorilor! 3 Am dat poruncă sfintei Mele oştiri – zice Domnul – am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea.” 4 Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se ...