Blog-uri eLogos

Ce-i omul?

Ce este viaţa, te întrebi, ce-i omul?
Infim atom în universul vast?
Drum între leagăn şi-ultim ceas nefast?
Firul subţire ce-l deşiră ghemul?

E doar un abur ce se-arat-o vreme
Plutind, mânat de vise, apoi piere,
Urmează, mai târziu, sau mai devreme,
Temuta cale fără-napoiere.

Suntem captivi trăirilor prezente,
Trecutul şi-a-ncuiat tăcut zăvorul,
Sperăm în şansa clipei complezente,
Însă nu ştim ce-aduce viitorul.

De mici dorim să facem paşi mai mari
Ne-ascundem vârsta să părem “mai copţi”,
De-ar fi-n putinţă, peste ani să sari …
Sunt zile-n care ne-am lipsi de nopţi.

Adulți fiind, cu sârg clădim, clădim,
Nimic nu poate-a ne tăia elanul,
Ades uităm că într-o zi murim,
Nu ştim dac-o mai fi un alt “la anul”.

Iar de-mbrăcăm şi “haina bătrâneții”,
Clipele zboară, parcă-s mai grăbite,
E-un dar să vezi iar zorii dimineţii,
Nopţile-s albe, zilele-s cernite.

În urmă suflă vântul rece-al morții,
Inima-şi poate-opri oricând bătaia,
Uşor lăsăm atâtea-n voia sorții
Fără să ştim când ni se-ntoarce “foaia”.

Ţărâna se întoarce în ţărână,
Iar lacrimile râuri curg în urmă,
Doar amintiri de-acum o să rămână
Şi năzuinţi ce moartea nu le curmă.

Te-ntrebi: ce-i omul pe făgaşul vieţii?
Un abur, o firavă adiere …
Dar cel născut din Dumnezeu nu piere,
E-ngemănat cu raza Dimineţii!

Olivia Pocol

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  26 accesări
  0 comentarii
26 accesări
0 comentarii

Devotional - Pace pentru sufletul tau

Dumnezeu a promis poporului Său o odihnă glorioasă, de neînțeles, care include pace și siguranță pentru suflet. Domnul a oferit această minunată odihnă copiilor lui Israel – o viață de bucurie și victorie, fără teamă, vinovăție sau condamnare, dar până la vremea lui Hristos, nicio generație de credincioși nu a umblat pe deplin în această binecuvântată promisiune. După cum Biblia spune foarte clar, ei n-au avut-o din cauza necredinței lor: „Vedem că nu au putut intra din cauza necredinței” (Evrei 3:19).

Cât timp creștinul e înconjurat de prietenii lui credincioși și totul merge bine, el poate vorbi cu încredere despre umblarea în biruință. Dar când inamicul suflă asupra lui vânturile feroce de încercare, el este aruncat la pământ, împins și tras, fără puterea de a rezista. Mulți sunt copleșiți de ispită și căderi. Așadar, ce înseamnă să vă odihniți în mântuirea voastră și să dețineți pacea și siguranța fermă pe care toți creștinii le au la dispoziție în Hristos?

Isus spune: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

Isus vorbește aici despre disciplina de a învăța cine este El și ce a împlinit privind crucea. El spune: „Odată ce sufletul tău este liniștit, poți lua jugul Meu!“ Poate citiți Biblia și vă rugați puțin în fiecare zi, dar nu este suficient. Trebuie să înțelegeți și să vă potriviți cu adevărul de temelie pe care sunt zidiți toți ceilalți – doctrina justificării prin credință. Acest lucru înseamnă iertarea păcatelor noastre, fiind înlocuite de Dumnezeu cu neprihănirea lui Hristos, prin credință.

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21)

Dragă om credincios, roagă-te ca Dumnezeu să facă realitate acest adevăr în duhul tău, astfel încât să nu te sperii de fiecare dată când inamicul vine cu ceva împotriva sufletului tău! Stai tare sub crucea Mântuitorului tău, care îți oferă odihnă!

David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  19 accesări
  0 comentarii
19 accesări
0 comentarii

Bucurați-vă în Domnul!

Raza bucuriei sfinte,
Ce inundă-n vii izvoare
Să ne încânte, să ne avânte
Spre înălțimi nemuritoare!

Raza bucuriei sfinte,
Raza cea divin-senină,
Învie, scoale din morminte
La o viață-n har făr’ tină!

Raza sfintei bucurii
Turnată-n dar spre dăruire,
Poartă-n sine armonii,
Ea-i a Cerului sclipire!

Ea-i sulfare de viață,
Ea-i râu de binecuvântare,
Străbate nori, alungă ceață
Prin Jertfa Mielului cea mare!

Ea e forță, ocrotire
Mulțumești – Cerul coboară!
Fug urgii în mulțumire,
N-are loc cel ce omoară!

În bucurie cântă viața,
Tăria prinde aripi de zbor,
Ea aduce dimineața,
Ea-i parfum mirositor,

Ea-i balsam, ea-i vindecare,
Ea-i a Duhului Sfânt șoaptă,
Ce minune, ce splendoare!
Lasă a bucuriei poartă

Deschisă-n orice clipă a vieții –
Ea își va turna seninul,
Purtând spre Zorii Dimineții
Pe aripa Luminii, plinul

Deplin e-n Isus, Prințul Soare,
Domn Divin, Neprihănire,
În El viața-I o splendoare –
Zbor în cânt spre Nemurire!

Lidia Cojocaru 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  20 accesări
  0 comentarii
20 accesări
0 comentarii

Devotional - Un nou pe care sa-l urmezi

„Dacă norul se oprea deasupra Cortului două zile, sau o lună, sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise” (Numeri 9:22–23).

Norul care conducea poporul Israel prin pustie, probabil a fost ridicat la cer în cele din urmă. Dar un alt nor a coborât din cer secole mai târziu, în camera de sus, în Ierusalim. Duhul Sfant — același Duh care era peste cortul întâlnirii — a coborât și i-a acoperit pe cei 120 de închinători care s-au adunat în Camera de Sus după moartea și învierea Domnului Isus. Acest nor s-a coborât mai jos, chiar în camera unde oamenii ședeau, și s-a lăsat peste capetele oamenilor, sub forma unor limbi despicate de foc.

Cuvântul grecesc pentru despicat înseamnă: „distribuit (împărțit) de-a binelea”. Pe scurt, acest nor de foc s-a împărțit și s-a așezat pe fiecare persoană din Camera de Sus. Apoi flăcările au posedat trupurile oamenilor.

În acel punct, urmașii lui Isus erau în Duhul”, Duhul Sfânt locuind în ei. Totuși, una este să trăiască Duhul în tine și alta să trăiești în supunere totală Duhului. Poți fi umplut cu Duhul Sfânt, dar asta nu înseamnă că umbli în supunere față de conducerea Sa și că Îi dai voie să te guverneze.

Noi, cei care-L iubim astăzi pe Isus, avem de asemenea un nor pe care să-l urmăm. Putem fi umpluți cu Duhul Sfânt - rugându-ne și cântând în Duhul sau experimentând manifestări ale Duhului — dar tot trebuie să ne dedicăm în a primi ordine de la El. Dacă nu așteptăm direcția Lui în toate lucrurile, pur și simplu nu umblăm în Duhul. Instrucțiunile lui Pavel fac această distincție foarte clară: “Dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul” (Galateni 5:25).

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  22 accesări
  0 comentarii
22 accesări
0 comentarii

Harul

Te-ai coborât Isuse, din slăvile senine

Tu, Domn al veşniciei în lut Te-ai plămădit

Te-ai coborât gândindu-Te la mine,

Te-ai coborât lăsându-te dispreţuit

Fără păcat trăit-ai în lumea păcătoasă

Ispitele Isuse, toate le-ai biruit

Dorind să ne faci liberi din starea dureroasă

Isus, ca nimeni altul, Tu legea-ai împlinit

Şi sus pe cruce Doamne, pe oameni ai lăsat,

Să te atârne-n cuie, şi Te-au batjocorit

Dar gura n-ai deschis-o, când Te-au crucificat

Blestemul lumii ai luat, atunci când ai murit.

Venind în lume ai adus cu Tine,

Ceva sublim, un dar nepreţuit

Iar acest dar doar prin credinţă pot obţine

E harul Tău Isuse, că mult Tu m-ai iubit.

Prin harul care l-am primit din cer de sus

Avem noi astăzi mântuire şi iertare

Prin el sunt socotit neprihănit şi pus

În rândul celor ce-au biruit pe cale.

Dar tot prin har avem şi împuternicire

De-a birui ispite, de-a trece încercări

Am biruinţă-n lupte şi-n impotrivire

Îmi dă puteri în slăbiciuni şi disperări.

Îţi multumesc Isuse, de harul gratuit

Care pe Tine Te-a costat viaţa

Îţi multumesc că pentru mine-ai suferit

Ca eu prin har să pot avea speranţa!

 

Crina Tif

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  31 accesări
  0 comentarii
31 accesări
0 comentarii

Devotional - O incredere fara limite

„Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.” (Exod 6:7)

Dumnezeu dorește ca tu să-L cunoști! Vrea să te învețe să-I recunoști vocea mai presus de toate celelalte. El S-a descoperit și S-a manifestat înaintea poporului Său, în fața copiilor lui Israel din nou și din nou - prin mari izbăviri, semne și minuni nemaivăzute - și totuși, aceștia nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lor.

„Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: „Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.” (Psalm 95:10) Dumnezeu spunea: „Prin toate acestea, nu M-ai lăsat niciodată să fiu Dumnezeu. Încă nu cunoști felul în care lucrez!”

Dragilor, Dumnezeu încă mai caută un popor care să-L lase să fie Dumnezeu pentru ei, până la cunoașterea Lui cu adevărat și să-I învețe căile Sale. Suntem asemenea poporului Israel fiindcă și noi am văzut minuni, am experimentat manifestarea prezenței Sale și am primit răspuns la rugăciunile noastre. Avem încredere în Dumnezeu în majoritatea domeniilor vieților noastre, însă credința noastră are întotdeauna granițe și limite. Poate exista o mică arie care să vă blocheze, fiind spațiul în care nu credeți cu adevărat că Dumnezeu îl poate prelua. Îndoiala Îl împiedică pe Dumnezeu să devină tot ceea ce dorește să fie în viața ta.

Stimate cititor, nu poți spune dacă Îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu așa cum El dorește. Numai Duhul Sfânt vă poate dezvălui lucrul acesta. Dar permiteți-mi să împărtășesc cu voi ceea ce Dumnezeu mi-a dezvăluit despre modul în care L-am împiedicat să fie Domn peste viața mea: prin lipsa de odihnă în dragostea Lui față de mine.

Este timpul să vă odihniți cu siguranța pusă în dragostea lui Dumnezeu! Trebuie să vă ridicați și să spuneți: „Nu voi accepta acuzațiile diavolului - pentru că oricum nu voi fi niciodată demn de dragostea Domnului. Oricum, toată valoarea mea vine prin Isus! El m-a curățat prin sângele Lui”.

Vedeți, nu Îl puteți lăsa să fie Dumnezeu pentru voi, decât dacă Îl lăsați pe El să vă iubească!

Când inamicul vine ca un leu care urlă, nu te panica, doar odihnește-te! Spune: „Dumnezeu mă iubește - Isus mă iubește. Știu și mă încred în iubirea Lui!” Lasă-L să fie Dumnezeu pentru tine, arătându-I că te vei odihni în iubirea Lui! Accepta dragostea și bucură-te de ea! Dumnezeu îți este cel mai aproape atunci când Îi îngădui să te cuprindă cu dragostea Lui.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  27 accesări
  0 comentarii
27 accesări
0 comentarii

Ce bine-i langa Tine Doamne!

Ce bine-i langă Tine Doamne,
Când bucurii de sus ne dai.
Când fierbe-n Duh, toat’ adunarea,
Și pe pământ e ca în Rai.

Ce bine-i langă Tine Doamne,
Când stăm cu toți în rugăciuni,
Când se coboară a Ta putere,
Făcând semne și minuni.

Ce bine-i langă Tine Doamne
Când pe toți, Tu ne-ntărești.
Când ne strângi Tu laolaltă,
Și cu dragoste ne-nveți.

Ce bine-i langă Tine Doamne,
În încercări când ești cu noi.
După foc, gemet și plânset,
Tu bucurii ne dai apoi.

Ce bine-i langă Tine Doamne,
Chiar de lacrimi curg pe-obraz,
În a Ta prezență Sfântă,
Noi suntem într-un extaz.

Ce bine-i langă Tine Doamne,
În ascultare când suntem.
Chiar dacă vine ceasul morții,
Noi nu ne speriem de el.

Ce bine-i langă Tine Doamne
Când acasă la Tin’ o-m fi.
Și vom uita de tot amarul,
Când în Rai vom locui.

Ce bine e să fim cu toții,
Azi sub crucea lui Isus
Și-apoi-n zorii dimineții,
Să fim veșnic colo sus.

Ce bine e să stăm grămadă,
Să nu ne mai privim altfel.
Să fim aici cu toti în pace
Căci doar prin El sfințire avem.

Ce bine e ca-ntaina nopții,
În rugăciuni ades să fim.
Să nu ne prindă ațipirea,
Ci ochi-n sus să-i ațintim.

Valentin Bejenar

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  36 accesări
  0 comentarii
36 accesări
0 comentarii

Devotional - O chemare clara

"M-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi." (1 Corinteni 9:19) În acest verset vedem că Pavel începe să înțeleagă care este misiunea sa în viaţă – aceea de a câştiga suflete pentru Isus Hristos! În versetul 16 el spune: „şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!”

Ce transformare a avut loc în viața lui Pavel! În Fapte 9 îl vedem pe drumul spre Damasc, alergând cu toată puterea pentru a persecuta cât mai mulți creștini posibil. Ce trecut oribil a avut. Știm că a laut parte la martirajul lui Ștefan (vezi Fapte 7:55-60) și mulți istorici cred că a fost implicat și în omorârea mai multor credincioși. Dar când Isus i s-a înfățișat în mod miraculos, a fost străpuns de teamă și a căzut la pământ. Astfel a început căutarea lui după Dumnezeu și după slujirea profundă.

Pavel spune în versetul 16 că acest „vai”, această chemare de a propovădui Evanghelia, a fost obligatoriu pusă în sarcina lui. A fost necesar ca Isus să lucreze în viața sa exact în modul în care a făcut-o, pentru a scoate la lumină ceea ce a produs în inima lui Pavel.

Fără să știe, Pavel îl căutase pe Dumnezeu fără să-L fi căutat şi pe Mântuitorul. Avea o chemare în viața sa, dar nu știa care era calea pe care trebuia să o urmeze pentru a o împlini. Şi tu ai aceeaşi chemare ca şi a lui. Isus a venit după tine, te-a căutat, te-a găsit acolo unde te aflai și te salvat. El vine întotdeauna la cei ale căror inimi Îl caută.

Când Isus i s-a arătat lui Pavel, el s-a născut din nou și câteva zile mai târziu a fost umplut de Duhul Sfânt. Dar s-a întâmplat mult mai mult - el a primit o chemare clară pentru viaţa sa. El știa că trebuie să vestească Evanghelia și să câștige suflete pentru Domnul.

Isus a venit să te salveze, dar El a venit și să te cheme! Ești un instrument ales pentru a-I face numele cunoscut celor nemântuiți.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  33 accesări
  0 comentarii
33 accesări
0 comentarii

Încrederea în Dumnezeu

„Și credinţa este o încredere neclintită… „Evr. 11:1 (a).

Încrederea în Dumnezeu
Nu, nu-i o erezie –
Perseverența-n ea mereu
E viață, armonie!

Încrederea în Dumnezeu
Nu, nu-i o nebunie –
De câte ori în ceasul greu,
Ne-a fost Lumină Vie!

Încrederea în Dumnezeu
E pace, e tărie!
Ea și-n pustiul cel mai greu,
E râu de Apă Vie!

Ea e credință, e speranță,
Ea-i far, ce luminează!
Într-o lume fără cutezanță –
Dă aripi, înflăcărează!

Ea-i fericire, bucurie –
Cântul ei în noapte
Îndreaptă pași spre Cel ce-nvie
Cu a Duhului Sfânt șoapte!

Încrederea în Dumnezeu
Va fi și-n veci rămâne –
Un scut în lupta cu cel rău,
Ea-i adevăr ce ține!

Să ne încredem în Cel Sfânt
Prin Isus, ce-I Viața
Păși-vom ferm și cu avânt,
Pân’ vine Dimineața.

Lidia Cojocaru 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  43 accesări
  0 comentarii
43 accesări
0 comentarii

Devotional - Esti tu plin de curaj?

Cu toate că se vorbește în biserică despre războiul spiritual, foarte mulți creștini nu au învățat cum să reziste inamicului. De fapt, puțini creștini au învățat cum să se ridice în picioare și să lupte, iar mulți sunt ușor de sedus pentru diavol.

Cartea Judecătorilor ne spune: „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite“ (Judecători 6:1-2). În fiecare an, la momentul recoltei, madianiții veneau asupra lui Israel cu mii de cămile, oi și vite, care au mâncau tot ce se putea vedea, lăsând Israelul complet sărăcit. Aceștia erau duși ca să locuiască în peșteri întunecate, în umiditate, înfometare, speriați și neajutorați. Atunci s‑a întâmplat ceva! După șapte ani de zile, israeliții au strigat la Domnul (6:6-7).

Un bărbat pe nume Ghedeon se simțea obosit și exasperat de această situație. Îngerul Domnului i sa arătat și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” (Judecători 6:12). Ghedeon L-a întrebat pe acest Înger: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu." Însă Îngerul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om” (6:16).

Ghedeon a adunat armata lui, dar apoi Dumnezeu i-a cerut un lucru neobișnuit: „Trimite acasă fiecare soldat care se teme” (vezi 7:3) Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus lui Ghedeon: „Trebuie să am oameni ai credinței, oameni curajoși! Toți ceilalți trebuie să se roage până când li se va dezvolta coloana vertebrală“. Criteriul acesta a împuținat armata în mod considerabil. Cu toate acestea, înainte ca totul să fie finalizat, Ghedeon a strâns o armată de luptători puternici, concentrați și motivați.

Scriptura ne poruncește să ne ridicăm în picioare, să fim puternici și să luptăm: „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!” (1 Corinteni 16:13). Isus ne-a promis: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20) Dumnezeu caută și astăzi credincioși care își vor lupta propriile bătălii în credință și curaj. El îți spune: „De ce te temi? Poți avea încredere în Mine pentru a aduce victoria vieții tale! Ești mai puternic decât crezi și, amintește-ți, Eu sunt întotdeauna cu tine!”

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  45 accesări
  0 comentarii
45 accesări
0 comentarii

Sa fie laudat Dumnezeu

Ce minunat e-n strâmtoare!
Și știu că este greu de spus
Dar e momentu-acela-n care
Trebuie să strigi cu voce tare:
„Să fie lăudat ISUS”

Ce fericit sunt in ispită!
Când Diavolul mă-mpinge-n jos
Când inima parcă-i zdrobită
Simt o durere negrăită
Și totuși: fie lăudat Cristos.

Ce pace am în întristări!
Și știm că-s multe pe pământ
Ce-s însoțite de căderi
Cu prea puține mângâieri
Dar fii slavit Duhule Sfânt.

Ce slavă mare vom vedea
Caci haina-acum ne e curată
Iar cand in cer ne vom afla
ÎL vom privi si-I vom striga:
„Îți multumesc doar ție Tată”.

Grecu Ruslan 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  47 accesări
  0 comentarii
47 accesări
0 comentarii

Devotional - Odihna si plinatatea spirituala

„Saronul va sluji ca loc de păşune oilor şi valea Acor va sluji de culcuş boilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.” (Isaia 65:10)

Dumnezeu promite copiilor Săi, dacă Îl vor căuta continuu din toată inima, că vor avea întotdeauna multă hrană spirituală. Totuși, cei care nu-L caută pe Dumnezeu vor fi goi, flămânzi, uscați, rătăciți și niciodată săturați. Cuvântul spune: „Vei fi flămând… însetat… rușinat” (versetul 13). Dar, de asemenea, spune: „Iată, robii Mei vor mânca… vor bea… se vor bucura… vor cânta de bucurie” (versetele 13-14).

Cei care rămân lângă Dumnezeu - vărsându-și inimile înaintea Lui și căutându-L în orice lucru - vor avea putere, autoritate, tărie spirituală, hrană pentru suflet și înțelepciune. Ei vor fi conduși de Dumnezeu într-un loc de odihnă spirituală și de plinătate.

Psalmul 91 este pasajul preferat al Scripturii al multor credincioși. Promisiuni minunate se găsesc în el! Întregul psalm este o revelație a mântuirii izbăvitoare, a păstrării puterii care provine din trăirea într-o atitudine a căutării după Dumnezeu. Persoana care trăiește în acest loc al rugăciunii va avea putere asupra tuturor curselor demonice, a tuturor temerilor, a bolilor și a ciumei - puterea de a propăși, de a vedea rezultate în rugăciune. Însă există o condiție pentru acest lucru, iar aceasta se găsește în primul verset:

„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic.” (Psalmul 91:1)

„Stă [rămâne]” înseamnă a trăi în prezența Lui. Vă puteți întreba: „Înseamnă că trebuie să mă rog tot timpul?” Într-un fel, da. Pavel a spus: „Rugaţi-vă neîncetat“ (1 Tesaloniceni 5:17). Asta înseamnă să-ți lași mintea să rămână ațintită asupra lui Dumnezeu în fiecare oră de veghe.

Dragii mei, de-a lungul zilei, în tot ceea ce faceți, chemați-L pe Dumnezeu în duhul vostru și veți cunoaște puterea și pacea Lui la fiecare pas!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  42 accesări
  0 comentarii
42 accesări
0 comentarii

Măreț

Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria
Lui, priceperea Lui este fără margini. Ps. 147:5.

Ref. Ps. 145:10-11; Ps. 147:4-5; Is. 60:19.

Lucrarile Tale Doamne – Te vor lăuda,
Credincioșii Tăi – te vor binecuvânta,
Vom spune slava Împărăției Tale,
Puterea Ta o vom vesti, Domn Preasfânt și Mare!

Numărul stelelor îl știi, Domn victorios,
Strălucești din veșnicii, mereu maiestuos!
Fără margini în pricepere, în cunoștință – infinit!
Pe vecie de oricine, fii mereu, mereu slăvit!

Lumina noastră pe vecie, ești Tu Doamne, Tată Sfânt!
Glorie, glorie-I fie, laudă-L întreg pământ!
Sfânt, măreț, etern si tare, ești Tu Doamne, Dumnezeu –
Cine e ca Tine Mare? – Tu, doar Tu, o, Domnul meu!

Te vom lăuda de-a pururi, proslăvindu-Ți vrednicia!
Ne vom închina mereu, ‘nălțând Jertfa, măreția!
Ai dat pe Unicul Tau Fiu, ca prin El în zbor spre stele
Să fim vas curat și viu, luminănd pe căi spre ele!

Tu, ești Viața, Tu ești dorul, Tu ești zâmbet, bucurie
Tot ce ne-nconjoară spune: Tu ești Domn pe veșnicie!
Slavă, slavă, slavă-Ți cânte, orice pământean pe cale –
Proslăvind mereu, mereu – Numele Tău Sfânt și Mare! ! !

Lidia Cojocaru 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  48 accesări
  0 comentarii
48 accesări
0 comentarii

Devotional - Inradacinat si fixat in dragoste

„Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi `ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu`” (Efeseni 5:2). Apostolul Pavel îi îndemna pe Efeseni: „Isus te iubește cu adevărat, așa că mergi înainte ca unul care este foarte iubit de Dumnezeu!”

Mulți credincioși au cunoscut despre dragostea lui Dumnezeu încă din copilărie, când au cântat cântecul preferat al corului de copii: „Isus mă iubește, știu asta, deoarece Biblia îmi spune așa“. Alții pot avea cunoștințe teologice despre iubirea lui Dumnezeu, fiindcă au auzit predici despre aceasta, ba chiar au memorat versete. Dar nu au înțeles niciodată, în adâncime, dragostea pe care Dumnezeu o are pentru ei și nici nu au experimentat pacea pe care o astfel de înțelegere o aduce inimii.

„... aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:17-19)

Rădăcina și temelia aici înseamnă „a zidi o bază profundă și stabilă de cunoaștere și înțelegere a iubirii lui Dumnezeu pe care o poartă față de tine”. Cu alte cuvinte, cunoașterea iubirii lui Dumnezeu în mod personal, este adevărul de bază pe care trebuie să se construiască toate celelalte adevăruri!

Dumnezeu dorește ca tu să poți apuca adevărul iubirii Sale și să-l faci temelia umblării tale. El vrea ca tu să-ți ridici mâinile spirituale și să spui: „Am să apuc acest adevăr și am să-l potrivesc în viața mea”.

Fie ca Duhul Sfânt să vă permită să înțelegeți adevărul iubirii lui Hristos pentru voi astăzi!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  49 accesări
  0 comentarii
49 accesări
0 comentarii

Din al cerului izvor

Din al cerului izvor
S-a născut în mine-un dor,
Dor cum nu mai e sub soare,
Dor de ţărm şi de hotare,
De hotarele iubirii
Şi de ţărmul veşniciei.

Din al cerului nectar
M-a atins în piept un har,
Har cum nu mai e sub soare,
Har divin fără hotare,
Harul Domnului Isus
Care-n suflet m-a pătruns.

Din a cerului speranţă
M-a atras o dimineaţă,
Dimineaţa fără soare,
Dimineaţa-n sărbătoare,
Sărbătoarea bucuriei,
Sărbătoarea veşniciei!

Mihai Ghidora

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  48 accesări
  0 comentarii
48 accesări
0 comentarii

Devotional - Un Insotitor constant

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.” (Ioan 16:13-14).

O caracteristică unică a Duhului Sfânt este că nu-i place să vorbească despre Sine Însuși. El nu dorește să știm despre El tot atât cât să știm despre misiunea Sa, care este să ne aducă la Isus și să ne păstreze în curăție și sfințenie. El este întotdeauna la lucru, făcându-L cunoscut pe Hristos în inimile noastre și Își găsește plăcerea în căutarea noastră de a cunoaște motivul pentru care a venit.

Isus Și-a strâns ucenicii pentru un ultim moment de comuniune înainte să Se ridice la cer. A fost o perioadă de întristare pentru ei, deoarece singura lor sursă de mângâiere urma să fie luată. Isus a fost ghidul și învățătorul lor, bucurie, pace, speranță și iubire, dar acum îi părăsea fizic. Ei nu au înțeles cu adevărat darul care urma să vină după despărțirea de El.

Puteți să vă imaginați întrebările pe care și le puneau? „Acum cine ne va călăuzi? Unde vom merge pentru cuvintele vieții veșnice? El ne-a spus să mergem în întreaga lume și să predicăm Evanghelia în Numele Lui, dar de unde ne va veni puterea? El este tot ceea ce am cunoscut vreodată și ne-am construit întreaga lume în jurul Lui!” Isus le-a citit gândurile. Știa ce aveau să înfrunte: greutăți, lipsuri, persecuție, chiar tortură, pentru Numele Său. „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16). Și i-a asigurat: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi!” (vezi 14:18).

Pare ușor să credem că Duhul Sfânt a fost trimis în lume, dar mai greu de crezut este că a fost trimis la noi personal. Dacă Isus ar apărea brusc alături de tine, ai vorbi cu El? O, desigur, ai vrea! La fel de înțelept este să faci acest lucru cu Duhul Sfânt, iar El trebuie să fie tot atât de personal pentru tine – mângâierea ta, călăuza ta, însoțitorul tău constant!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  42 accesări
  0 comentarii
42 accesări
0 comentarii

Identitatea proprie in Eden

Cuvântul evreu înseamnă separare de păcat
Şi o sfântă dedicare Celui viu şi-adevărat.
Primul om evreu din lume a fost unchiul Avraam
Din care Stăpânul face cel mai sfânt şi mare neam.

Iacov vine pân la urmă cu familia-n Egipt
Ca pe Iosif să-l revadă cu-acel dor aproape fript.
Înţeleptul fiu doreşte cu-al său gând, ca un refren,
Ca Israel să se-aşeze în ţinutul zis Gosen.

E-o idee foarte bună ce-i făcea deosebiţi
Pe evrei de noua lume unde vor fi prigoniţi.
Dumnezeu din cer priveşte peste secole de har
Şi-a-nţeles că după-acestea va veni un chin amar.

Şi astfel poporul Cărţii va putea fi mai unit
Ca din marea suferinţă să poată fi izbăvit.
O identitate nouă de popor ales şi sfânt
Va fi lumii cunoscută, tuturor de pe pământ.

Israelul niciodată nu a fost un amalgam
Ca popor care descinde din părintele-Avraam.
Unitatea mai înseamnă renunţarea la păcat,
Să nu fim cum este lumea pe-al ei drum întortochiat.

Deci să acceptăm cu toţii Gosen-ul spiritual
Care pentru-un nou Israel e-o cerinţă şi-i real.
Nu vom fi lumină, sare, martori şi ambasadori
De ne vom uni cu lumea şi vom fi cu capu-n nori.

O Biserică lumească este ca şi un blestem
Care ne aruncă-n aer misiunea ce-o avem.
Ne vom osteni degeaba pentru cei nemântuiţi
Ce s-or lămuri în fine cu sfinţii închipuiţi.

Să ne apărăm chemarea, stilul nostru creştinesc,
Să nu-l vindem pe o linte, pentru un proiect lumesc.
Este vremea ca să plângem, dar mai sincer ca Esau,
Şi să spunem toţi în rugă: „Doamne, Ţie mă predau!”

Vremea vine, vremea trece dar şi Domnul va veni.
Spune-mi, scumpe frăţioare, oare cum te va găsi?
Strângi tu roadele alese pentru marele-Mpărat
Sau te strădui pentru fire şi vei fi abandonat?

Cum te va găsi Stăpânul aşa soartă vei primi:
Sus în cer în fericire, sau fără Isus vei fi.
Duhul însă îţi vorbeşte cu un glas prietenos:
„Lasă lumea şi păcatul! Vino astăzi la Hristos! … ”

Corneliu Livanu 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  58 accesări
  0 comentarii
58 accesări
0 comentarii

Devotional - Asculta de avertizare

„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală. Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni; şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.” (Ieremia 6:13,15)

Profetul Ieremia a văzut o stare groaznică venind asupra poporului lui Dumnezeu. Își ascundeau păcatele în spatele unei fațade de pace și siguranță superficiale. Lăcomia le copleșea inima, iar viețile lor în întregime deveniseră superficiale - lacrimi superficiale, pocăință superficială, chiar vindecare superficială. Cel mai rău, își pierduseră sentimentul de durere pentru păcat - în societate, în biserică, în propriile vieți. Păcatul devenise „unul printre multe alte lucruri”.

În Ieremia 5:1-3, profetul ne oferă o imagine a degradării morale care a avut loc în Israel și în casa lui Iuda. Poporul lui Dumnezeu cunoștea mesajul de a înfăptui adevărul și totuși s-a abătut de la el și s-a revoltat. Teama de Dumnezeu a fost în scădere, iar în cazul în care vreodată s-au desfătat în Cuvântul lui Dumnezeu, acum au întors spatele avertismentor profeților - străjerilor.

Dumnezeu pune străjeri în Biserica Lui astăzi, voci unse, așezate de Domnul pentru a fi responsabile de sufletul tău. În calitate de credincios, este responsabilitatea ta de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi schimbat după adevărata imagine a lui Hristos. Aceasta înseamnă a umbla în conformitate cu adevărul, fără a face compromisuri.

Când Dumnezeu face ceva autentic în poporul Său, Satana întotdeauna se opune. Când Neemia a început să rezidească zidurile Ierusalimului, a existat o mare opoziție. „Dar [vrășmașii] s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta ... S-au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni” ( Neemia 4: 7-8). De asemenea, atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și are o veritabilă înnoire în viața sa, Satana va lupta cu toată puterea pentru a-i împiedica progresul. Pune-ți inima să asculte străjerii și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți schimbe inima adânc, pentru ca în această oră târzie să umbli pe deplin fără vină înaintea Domnului!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  51 accesări
  0 comentarii
51 accesări
0 comentarii

Cuvânt și caracter

Nu ești ce spui cu voce tare
Nici ce afirmi de la-naltimi,
Ci numai vorba ta tăcută
Arată cine poți sa fii.

Ce spui când nu aude nimeni,
Când nu ai ce sa demonstrezi,
Când lași “ impresia “ deoparte
Și te arați așa cum ești.

Cu vorba ta poți ca sa legi
Un pod, s-ajungi la alții
Sau poți sa-nalti un zid înalt
De tine sa-i desparti.

Nu ce ai vrut sa fii contează
Cât ce ai reușit sa fii.
Și nu ce-ai spus cât ce-ai făcut
De tine se va aminti.

Tu treci, dar vorba ta rămâne,
Cuvântul tău rămâne scris
Și nu in pagini de hârtie
Ci-n inimi va sta tot ce-ai zis.

Deci sa arați prin vorba ta
Cea spus cândva Isus sa fii:
Lumina, sare, un exemplu,
Un caracter demn de-al Său fiu!

Agheorghiesei Maria 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  62 accesări
  0 comentarii
62 accesări
0 comentarii

Devotional - Victorie dupa victorie

Mulți creștini se confruntă cu mari obstacole în viața lor. Poate fi o pierdere a locului de muncă, o căsătorie stresantă, unul din cei dragi să fie bolnav, sau un copil care se luptă cu privire la credință. Însă, indiferent cât de sumbru pot părea lucrurile, Dumnezeu este în centrul vieților celor care-L iubesc și care și au pus încrederea în El.

În Biblie am citit despre o văduvă săracă ce se afla într-o situație disperată. După moartea soțului ei, ea a fost în imposibilitatea de a-și plăti datoriile, iar creditorul a venit să-i ceară plata. În acele zile, creditorii nu luau numai ce îți aparținea, ci și copiii. În disperarea ei, văduva a apelat la profetul Elisei pentru ajutor.

„O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: "Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi” (2 Împărați 4:1).

Elisei i-ar fi putut spune să meargă la templu pentru ajutor, dar în mod personal a luat măsuri. „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce aveți prin casă?” (4:2) Elisei îi spunea în esență: „Dumnezeu poate veni la tine așa cum ești în starea ta actuală. Dacă ai credință, El poate înmulți chiar și cel mai mic lucru pe care îl ai”. Avea doar un vas de ulei, dar ca răspuns la ascultarea și credința ei, uleiul s-a înmulțit și nevoile ei au fost mai mult decât satisfăcute pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, a avut o aprovizionare nelimitată de ulei, și a avut și o mărturie puternică pentru vecinii săi (citiți istorisirea completă în 2 Împărați 4:1-7).

Domnul a folosit mijloacele neconvenționale pentru a satisface nevoile acestei văduve, iar aceasta este frumusețea modului în care Dumnezeu lucrează. Planurile Sale, de obicei, sunt cu mult peste orice ne-am putea imagina. El depășește capacitățile noastre umane și ne oferă victorie după victorie.

Indiferent de situație, fie ca a voastră credința să vă poată duce într-un loc de odihnă la Tatăl vostru iubitor. Toate forțele cerului sunt la dispoziția Lui și El îți aduce victoria chiar acum!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  52 accesări
  0 comentarii
52 accesări
0 comentarii