Blog-uri eLogos

Zbucium și înșelare

Omule câtă înșelare
Este zbuciumatu-ți umblet!
Fugi prin viață atât de tare
Să-apuci toate-ntr-un răsuflet
Încât viața timp nu are
Să ți se îmbibe-n suflet!

Caută a Luminii față
Și trăiește cum te învață;
– Mai prezent în propria-ți viață!
Și viața să îți fie
Dacă nu soare, -o făclie,
Cu flacără din Lumină
Altfel… puțin o să-ți țină
Și a ta-i întreaga vină!

Nu privi cu ochii tăi
Doar ce-i fizic, pământesc,
Caută să vezi prin ei
Ce-i Divin și ce-i Ceresc!

Ioan Hapca

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  22 accesări
  0 comentarii
22 accesări
0 comentarii

Totul e-n zadar fārā Tine

Totul e-n zadar fārā Tine
Totul se nāruie în lut
Ai pus în noi tot ce-i bine
E har cā Te-am cunoscut.

Ești Suveran peste toate
Te recunoaștem; ești bun
Ne ești și prieten și frate
Oștirile Ți se supun.

Ce-am face fārā Lumina
Trimisā zilnic de Sus?
Ne-ar teroriza vina
Ar fi totul distrus.

Ne-ar cuceri nepāsarea
De n-ar fi dorul ceresc
Ar birui încercarea,
Am trāi ceva grotesc.

O, ce sublimā e starea
În care în duh ne-nchinām
Dar de-i uscatā lucrarea
Doar pleavā noi adunām.

Cum de-am putut câteodatā
Sā stām departe de-altar?
Atunci am vāzut cum se-aratā
Cel mai nemernic coșmar.

Fārā divina prezențā
Ne ducem în jos, în neant
De aceea vrem existențā
Cu zel pentru ce-i important.

Nu ne lāsa fārā Tine
Cel ce din noapte ne- ai scos
Cā-n cele mai grele suspine
Simțit-am suflu-Ți duios.

George Cornici

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  27 accesări
  0 comentarii
27 accesări
0 comentarii

Dumnezeul tău nu are limite

 „Nimic nu este prea greu pentru Tine!" (Ieremia 32:17, NTR)

Dumnezeu poate rezolva orice problemă pentru că El nu este supus limitărilor umane.

1) El nu este limitat de timp. Dumnezeu poate face într-o clipă ceea ce în mod normal ar lua ani de zile. „El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare" (Psalmul 147:15). El poate accelera procesul natural de vindecare; poate grăbi secerișul binecuvântărilor astfel încât cu o mână să semeni și cu cealaltă să culegi (vezi Amos 9:13).

2) El nu este limitat de lipsuri. Când poporul Israel a plecat din Egipt, Dumnezeu le-a spus să împrumute aur și argint de la egipteni – asta pentru că egiptenii le erau datori cu plata muncii lor timp de 400 de ani, cu dobândă! Și când I s-au supus lui Dumnezeu, El le-a frânt lanțurile lipsurilor și au primit înapoi tot ce li se furase. Indiferent ce ar fi luat Satan de la tine, Dumnezeu îți poate da înapoi – ba chiar mai mult (vezi Zaharia 9:12).

3) El nu este limitat de Vrăjmașul. Moise le-a spus israeliților: „Pe egiptenii pe care îi vedeţi azi nu-i veţi mai vedea niciodată" (Exod 14:13, NTR). Cum rezolvă Dumnezeu problema puterii lui Satan? Dându-ți ție mai multă putere! „Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume" (1 Ioan 4:4). Satan L-a dus pe Isus pe acoperișul Templului, dar nu a putut să-L împingă de acolo – și nici pe tine nu te poate împinge dincolo de limită. Folosește Cuvântul lui Dumnezeu și împotrivește-i-te!

4) El nu este limitat de nimic altceva în afară de îndoială. El a făcut un cap de secure să plutească, o măgăriță să vorbească și un om mort să revină la viață după patru zile, așa că nu există problemă pe care să o ai și El să nu o poată rezolva. Așa că ridică-te și declară: „Nimic nu este prea greu pentru Tine!"

  41 accesări
  0 comentarii
41 accesări
0 comentarii

Chipul Lui Dumnezeu

Suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu
Și ca oameni noi suntem trecuți și prin bine și prin rău
Alegem ca să purtăm or chipul veacului acestuia păcătos
Or chipul Sfânt al Domnului nostru Isus Hristos.

Apostolul Pavel ne scrie la Romani să nu ne potrivim
Chipului veacului acesta, ci pe Dumnezeu să-L proslăvim
Prin înoirea minții noastre să putem deosebi bine și explicită
Voia Lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită.

Și după cum am purtat un timp chipul celui pământesc
Așa vom purta prin harul cel primim chipul celui ceresc.
Trebuie să ne îmbrăcăm în omul cel nou omul Duhovnicesc
Făcut după chipul Lui Dumnezeu, în chipul acesta strălucesc.

Chipul Lui Dumnezeu este de o neprihănire și sfințire cerească
Pe care adevărul Lui ne-o dă, ca El în noi în sfințire să trăiască
Căci Dumnezeu este Dragoste și noi din belșug să-o avem
Am fost chemați și transformați și fii de Dumnezeu suntem

Noi vedem strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos
Care este chipul Lui Dumnezeu ce schimbă pe orișice păcătos
Îți mulțumim Tată din ceruri că ne asemănăm cu Tine
Și l-ai trimis pe Fiul Tău pe care-l așteptăm, căci vine.

Constantin Sferciuc  

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  30 accesări
  0 comentarii
30 accesări
0 comentarii

Nu luptăm destul

 Nu luptăm destul în rugăciune când vedem că familiile noastre sunt atacate de cel rău. Nu ne surprindem soțul sau soția cu rugăciuni de mijlocire pentru a nu cădea în patimi sau curvii, nu prea obișnuim să punem protecția Numelui lui Hristos peste copiii noștri când ies de sub protecția caselor noastre și ne mirăm că se întorc loviți sau cuceriți de cel rău. Nu suflăm peste ei Duh Sfânt când ne ies pe ușă, cum făceau părinții sfinți odinioară, și ne mirăm că ne trezim cu copiii insuflați de alte duhuri.

Nu luptăm destul pentru propriile Biserici când le vedem adormite, fără viziune, fără impact în societate, fără suflete noi care să se întoarcă la Domnul. Preferăm să ne scufundăm împreună cu ele ca Jack împreună cu Titanicul, în loc să ne rugăm pentru sudarea spărturile și pentru umplerea găurilor din vas prin care curge ungerea.

Nu luptăm destul în rugăciune pentru propria țară când vedem cum e înghițită de corupție și lăcomie, când vedem că dispare o nenorocire și vine alta, când vedem că dispare un politician, care umbla cu tricouri pro destrăbălare prin Guvern, și vin în schimb alte zeci de cioloiști și barniști, iar la o primărie candidează un el și o ea în aceeași persoană. Nu ne rugăm destul când vedem că suntem înghițiți de idolatrie la morminte de oameni și lângă trupuri stafidite de sfinți, nu mijlocim destul când silnicia și nedreptatea încep de la conducători și se termină în cartiere prin legea pumnului sau a "taxei de protectie".

Când Biserica va înțelege taina mijlocirii va fi din nou cea mai mare forță de pe pământ, forța înaintea căreia se va pleca Cezarul și nu invers.

Cu prețuire,

Toni Berbece

www.toniberbece.ro

  33 accesări
  0 comentarii
33 accesări
0 comentarii

Cereți și veți primi

 IOAN 16:24

"Pînă acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină!1

Să avem grijă să nu limităm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre şi aceasta nu numai prin necredinţă, dar şi prin presupunerea noastră că ştim ce poate şi ce vrea El să facă. Să ne aşteptăm ca să primim mai mult decît cerem sau gîndim noi. "Domnul poate să-ţi dea mai mult decît atît." (2Cron 55:9). Să cerem mult şi Dumnezeu va fi pentru noi Dătător împărătesc. Dumnezeu va da copiilor Săi libertatea de a cere tot ce voiesc, pentru că prin Domnul Isus Hristos ei au devenit copii ai Săi şi El onorează orice cerere în virtutea dragostei pentru Fiul Său. De aceea Domnul Isus ne îndeamnă să cerem în Numele Lui orice este după voia Sa. "Cereţi orice vreţi şi vi se va da." (Ioan 15:7). "Căci Tatăl însuşi vă iubeşte fiindcă M-aţi iubit."

Alexandru cel Mare a avut la curtea lui imperială un filozof renumit dar sărac care a ajuns cîndva într-o mare criză financiară. La cine să apeleze decît la patronul lui, marele cuceritor, Alexandru? Cererea lui a fost aprobată mai repede decît s-a gîndit el. Împăratul i-a dat autorizaţia să primească de la vistieria imperiului orice va cere. El a cerut în numele suveranului zece mii de galbeni, o sumă enormă. Vistiernicul şocat de o aşa mare sumă a refuzat s-o onoreze, dar a informat pe împărat prezentîndu-i punctul său de vedere cu privire la suma cerută de filozof care i s-a părut exorbitantă. Alexandru l-a ascultat cu răbdare şi i-a răspuns: "Să i se elibereze imediat banii. Sînt încîntat - a zis împăratul - de felul cum gîndeşte acest filozof. Prin cererea lui el mi-a făcut o cinste deosebită arătînd în felul acesta cît contează pe generozitatea mea." Ce deosebire între generozitatea acestui mîndru împărat şi dragostea pe care o are Tatăl nostru din cer pentru noi. El este gata să ne dea cu mînă largă şi fără mustrare orice îi cerem prin credinţă. Desigur că cererile noastre, oricît de mari ar fi, sînt garantate de Numele Domnului Isus. Ce garant desăvîrşit, care ne scuteşte de un cosemnatar sau de orice altceva care să dovedească pînă la urmă că merităm să primim ce am cerut. Domnul Isus este sponsorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Dar a cere în Numele Lui, presupune recunoaşterea nevredniciei noastre înaintea lui Dumnezeu şi dependenţa noastră de Hristos Domnul. Uşa trezoreriei lui Dumnezeu se deschide în faţa rugăciunii făcută cu credinţă.

  36 accesări
  0 comentarii
36 accesări
0 comentarii

Samuel

 DOMNUL a zis lui Samuel: Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel?

1 Samuel 16.1

Poporul a făptuit un mare păcat când L-a lepădat pe Dumnezeu şi şi-a dorit un stăpânitor pământesc ca împărat. Samuel a trebuit să vadă cu durere că nădejdea pusă în puterea şi ajutorul omenesc este o deşertăciune. Fără îndoială că privirile erau îndreptate spre omul pe care Dumnezeu îl îngăduise ca împărat. Acum însă totul era pierdut. Saul a fost lepădat şi Samuel s-a simţit obligat să se îndepărteze de el. Saul era al doilea demnitar cu privire la care Samuel trebuia să vadă dezbrăcarea de demnitatea primită. La începutul lucrării lui, a trebuit să transmită o solie serioasă marelui preot Eli, iar acum la sfârşitul vieţii lui a fost însărcinat să-i spună lui Saul judecata cerească asupra comportării sale. Comuniunea cu Dumnezeu ne va călăuzi până acolo încât să recunoaştem căile Lui şi să ne supunem lor. Noi suntem înclinaţi uneori ca prin sentimentele noastre să fim înşelaţi. Aceasta este o mare primejdie; cel mai activ leac contra umblării după sentimentele noastre, este încrederea adâncă în adevăratele şi de neclintit hotărâri ale lui Dumnezeu. În faţa acestor hotărâri dispar toate sentimentele, iar credinţa creşte tot mai mult.

Între adevărata credinţă şi simplele sentimente există o mare deosebire. În timp ce sentimentul se aşează jos şi plânge, credinţa se ridică şi umple cornul cu untdelemn ca să-l ungă ca împărat pe „omul după inima lui Dumnezeu" Minunat este Dumnezeu care totdeauna lasă să iasă binele din răul înconjurător.

Oamenii îşi schimbă gusturile şi părerile însă cei credincioşi nu-şi schimbă niciodată poziţia lor spirituală. Ei îl slăvesc pe Dumnezeu în toate împrejurările vieţii, chiar şi în faţa primejdiei de moarte. Satana latră dar nu muşcă. Satana câteodată latră mai tare şi mai puternic, dar prin aceasta nu se face mai grozav.

  30 accesări
  0 comentarii
30 accesări
0 comentarii

Psalmul 29

Veniți voi fii de Dumnezeu, dați cinste
Numelui Lui i se cuvine Slavă
Veniți cu a-nchinării-mbrăcăminte
Sfințenia luati-o ca podoabă.

Căci glasul Lui pe ape mari răsună
Un glas măreț, puternic, suveran
Când Domnul Slavei cu asprime tună
Sfărâmă cedrii falnici din Liban.

Cu glasul Lui, să sară face Domnul
Ca niște pui de bivol sau viței
Atât Libanul cât și Sirionul
Din glasul Lui ies fulgere, scântei.

Când glasul Lui pustia Cades taie
Ea tremură la vocea Lui Cerească
Căci glasul Lui pădurile despoaie
Și face pe cerboaice ca să nască.

Căci Domnul stă pe tron din veșnicie
Și glasul Lui țâșnește ca o lavă
Iar în Locașu-I plin de măreție
Acolo totul strigă-ntruna: – Slavă!

Căci Domnul sta pe tronul de Lumină
Și când potopul revărsa urgie
Va-mpărăți și-n veacuri ce-o să vină
Căci veșnic e-al Său scaun de domnie.

La-al Său popor, să biruie furtuna
Le dă tărie și cu drag o face
Căci Domnul binecuvântează-ntruna
Pe-al Său popor cu liniște și pace.

Daniel Hozan

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  36 accesări
  0 comentarii
36 accesări
0 comentarii

Ascultarea – şi apoi?

Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă de cealaltă parte…

Marcu 6:45-52

Noi suntem în stare să credem că, dacă Isus Cristos ne sileşte şi noi Îl ascultăm, El ne va conduce spre mari succese. Nu trebuie să ne gândim niciodată că visele noastre de succes sunt scopul lui Dumnezeu pentru noi; scopul Lui poate fi exact opusul. Avem ideea că Dumnezeu ne conduce spre o ţinta anume, spre un ţel dorit; El nu face aceasta. Problema ajungerii la o ţintă anume este de mică importanţă. Ceea ce noi numim proces. Dumnezeu numeşte ţintă.

Care cred eu că este scopul lui Dumnezeu? Scopul Lui este să depind de El şi de puterea Lui acum. Dacă pot să rămân calm şi neclintit în mijlocul luptei, scopul Iui Dumnezeu se împlineşte în mine. Dumnezeu nu lucrează în vederea unui anumit sfârşit; ţinta Lui este procesul – adică să-L văd pe El umblând pe valuri, fără să văd nici un ţărm, nici un succes, nici un scop, ci doar să am siguranţa absolută că totul este în ordine, deoarece îl văd pe El umblând pe mare. Procesul, nu finalul lui, Îl slăveşte pe Dumnezeu.

Dumnezeu ne pregăteşte pentru acum, nu pentru ce va fi imediai după aceea. Scopul Lui este pentru minutul acesta, nu pentru ceva din viitor. Nu trebuie să ne preocupe ce va urma după ce ascultăm; greşim şi ne rătăcim când ne gândim la ce va urma. Ceea ce oamenii numesc instruire, pregătire, Dumnezeu numeşte scop.

Scopul lui Dumnezeu este să mă facă în stare să văd că El poate păşi chiar acum peste haosul din viaţa mea. Dacă avem în vedere un scop mai îndepărtat, nu acordăm suficientă atenţie prezentului; dar dacă înţelegem că ascultarea este scopul, atunci fiecare clipă care vine este preţioasă.

  43 accesări
  0 comentarii
43 accesări
0 comentarii

Calea spre cunoaștere

 "Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască… învăţătura."

Ioan 7:17

Regula de aur a cunoaşterii spirituale nu este căutarea intelectuală, ci ascultarea. Dacă un om caută cunoştinţe ştiinţifice, călăuza lui este curiozitatea intelectuală: dar dacă vrea să înţeleagă învăţăturile lui Isus, el poate ajunge la aceasta numai prin ascultare. Dacă lucrurile sunt întunecate pentru mine, atunci pot fi sigur că există ceva ce nu vreau să fac. Întunericul intelectual este rezultatul ignoranţei: întunericul spiritual este rezultatul neascultării mele de a face un anumit lucru.

Nici un om nu primeşte un cuvânt de la Dumnezeu fără să nu fie în acelaşi timp încercat în privinţa lui. Noi suntem neascultători şi apoi ne mirăm de ce nu propăşim spiritual. Dacă, atunci când vii la altar – a spus Isus – îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta... nu-Mi mai spune nimic, ci du-te mai întâi şi rezolvă-ţi situaţia acea. Învăţătura lui Isus ne atinge exact unde trebuie. Nu putem să-L înşelăm nici o clipă. El ne educă în cele mai mici amănunte. Dhul lui Dumnezeu scoate la iveală duhul de autoapărare şi ne face sensibili la lucruri la care nu ne-am gândit niciodată înainte. Când Isus te învaţă un lucru prin Cuvântul Său, nu te sustrage de la aceasta. Dacă o faci, vei deveni un înşelător religios. Fii atent la lucrurile faţă de care dai din umăr cu nepăsare şi vei descoperi de ce nu creşti din punct de vedere spiritual. Întâi du-te – cu riscul de a fi sideral fanatic, trebuie să asculţi de ceea ce-ţi spune Dumnezeu.

  44 accesări
  0 comentarii
44 accesări
0 comentarii

DOREȘTI SĂ AI ÎNTÂIETATE?


„În smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi." (Filipeni 2:3)

Dacă ești o persoană care dorește să aibă întâietate, iată câteva versete din Scriptură menite să te coboare cu picioarele pe pământ, și în genunchi la rugăciune! „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus..." (Filipeni 2:3-5). Domnul Isus așa S-a purtat cu oamenii, iar tu trebuie să faci la fel. Este lucrul acesta ușor sau comod? Nu, ci este contrar firii noastre egoiste. Și faptul că ieri ai dat dovadă de bunătate nu este o garanție că și astăzi te vei purta la fel. Bunătatea este ca o îmbrăcăminte, trebuie s-o îmbraci în fiecare dimineață și s-o porți toată ziua. „Cum pot trăi astfel?" întrebi tu. Inspirându-te zilnic din bunătatea lui Dumnezeu, hotărându-te să-i pui pe ceilalți pe primul plan, și căutând modalități de a-i susține și de a-i încuraja. Fiecare om duce o luptă de un fel sau altul, și poate că tu vei fi acea persoană de care au nevoie să le iasă în cale și să le spună o vorbă încurajatoare (vezi Proverbele 16:24). Nu-i dezamăgi! Smerenia este o atitudine pe care ți-o stabilești dinainte: „Îmi pasă de cei din jurul meu. Nu trebuie să fiu eu întotdeauna pe primul loc. Voi ajuta pe altcineva să fie biruitor." Smerenia se roagă: „Doamne, învață-mă să-mi strunesc firea mea competitivă, și să folosesc acea energie pentru a-i iubi și a-i ridica pe alții! Amintește-mi exemplul Tău, și ajută-mă să-l urmez. Amin!"

© Fundatia S.E.E.R

  38 accesări
  0 comentarii
38 accesări
0 comentarii

Important

Dumnezeu e în control

Dacă gura ta vorbește
Într-o limbă îngerească
Și nimica nu oprește
Duhul ca să-ți prorocească,
Dacă mintea-ți nimerește
Tainele, ca un savant,
De te lași bătut în cuie
Și-ai cămările deschise –
Însă dragostea-ți lipsește –
Din acestea toate zise,
Nici măcar un lucru nu e
Important.

Fii un om stăpân pe sine,
Mulțumit în orice stare,
Liniștit ca un calmant
Așteptat de orișicine,
Căci răbdarea-i lucru tare
Important.

Nu-ți fă din plocoane parte!
Cu glas blând și omenie,
Te ferește-a fi distant;
Dacă mila o să-ți fie
Cunoscută – asta-i foarte
Important.

Unii tot adună-ntr-una,
De le dă paharul peste
Într-un fel impresionant;
Tu să nu accepți ranchiuna!
Să fii fără pizmă este
Important.

Ești mai tare, mai isteț
Și mai bun la oarece?
Nu fi, frate, arogant,
Mofturos și îndrăzneț!
Fii smerit, căci asta e
Important.

Folosește înclinarea
De-a rosti ce se cuvine
Ca pe-un prețios talant;
Cântărită…

Vezi articolul original 135 de cuvinte mai mult

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  53 accesări
  0 comentarii
53 accesări
0 comentarii

Devoțional | Favorul supranatural al Domnului

Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță. -1 Samuel 2:7

Este o distincție între favoarea naturală și cea supranaturală. Favoarea naturală trebuie câștigată, dar favoarea supranaturală este un dar al bunăvoinței lui Dumnezeu.

1 Samuel 2:7 spune: „Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță”. Un exemplu foarte clar al acestui lucru îl regăsim în viața Esterei. Dumnezeu a ridicat-o din obscuritate pentru a deveni regina unui imperiu. El i-a dat favoare în fața tuturor celor pe care i-a întâlnit, inclusiv în fața regelui.

Estera a purtat această favoare pentru a se salva pe ea și poporul de la măcelul plănuit de Haman, care era un om malefic. Deși i-a fost teamă să meargă înaintea regelui pentru a-i solicita intervenția, Estera a știut că avea favoarea lui Dumnezeu și a înaintat, cu deplină încredere în El.

La fel ca și Estera, noi trebuie să pășim în libertatea și privilegiul care vin din trăirea în favoarea lui Dumnezeu. În ceea ce privește circumstanțele care apar în viața ta, crede-L pe Dumnezeu pentru o favoare supranaturală.

În ciuda faptului că situația poate arăta fără de speranță, Dumnezeu te poate ridica. Dacă viața ta este în mâna Lui, lumina lui Dumnezeu strălucește peste tine.

Rugăciune

Doamne, nu mă bazez pe favoare naturală. Vreau să trăiesc în favoarea Ta supranaturală. Având viața predată în mâna Ta, știu că mă poți ridica.

Material tradus și adaptat  cu permisiune din cartea Promises for everyday life (J.M.)

  37 accesări
  1 comentariu
Comentariu recent la această intrare
catalin
Domnul să mă ajute să trăiesc în smerenie.
Marți, 28 Iulie 2020 08:20
37 accesări
1 comentariu

Binecuvântarea vine în urma împlinirii.

 „Eu […] împlinesc poruncile Tale." (Psalmul 119:166)

În cartea sa Travelling Hopefully [Călătorie plină de speranță], Stan Mooneyham scrie: „Voi merge când …, voi dărui după ce …, mă voi supune, dar mai întâi … – întotdeauna putem găsi motive să amânăm, și uneori par chiar motive solide. Eu și un prieten apropiat am primit cam în aceeași perioadă chemarea de a predica și am mers la facultate împreună. Eu mi-am petrecut cei patru ani de studii măcelărind homiletica în bisericile de țară din Oklahoma, în timp ce prietenul meu a insistat că nu va rosti prima predică decât după ce își va fi luat doctoratul. Asta a fost în urmă cu peste 30 de ani. Eu măcelăresc în continuare homiletica, dar prietenul meu nu predică deloc. Nu a predicat niciodată. Pregătirea este importantă, însă împlinirea este o parte vitală a pregătirii. În Vechiul Testament citim în repetate rânduri despre jertfele din «primele roade». Partea lui Dumnezeu era prima. Acum, suntem cunoscuți mai degrabă pentru ultimele noastre roade. Dacă ar exista o linie telefonică între pământ și cer, lângă butonul pentru «apel în așteptare» ar trebui să fie afișate cuvintele: «Dacă nu eu, cine? Dacă nu aici, unde? Dacă nu acum, când?» Aștepți să vină «momentul perfect» înainte de a face pasul în credință și supunere, împlinind ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci? Supune-te lui Dumnezeu. Acum! Nu este suficient să spui că crezi Cuvântul lui Dumnezeu; trebuie să i te supui. Nu este suficient să acumulezi cunoștințe teologice; trebuie să pui în aplicare cunoașterea de care ți-a făcut parte Dumnezeu în viața de zi cu zi."

Iacov scrie: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. […] Un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui" (Iacov 1:22, 25). Binecuvântarea vine în urma împlinirii.

  42 accesări
  0 comentarii
42 accesări
0 comentarii

Legământul

A fost o zi de cercetare sfântă
Când o lumină a pătruns în viața mea
Şi mi-a adus o veste minunată
Mi-a spus că mântuirea a fost dată
Şi eu am fost ales, prin mila Sa.

Din ziua aceia, am atâta bucurie
Căci mântuirea am primito-n dar
Sunt copleşit de marea Lui iubire
Ce a schimbat întreaga mea trăire
Şi mi-a adus belşugul Lui de Har.

Îl voi urma întreaga mea viață
Atât cât voi trăii pe acest pământ
Şi tot ce prin cuvânt El mă învață
Voi asculta deplin a Lui povață
Închei cu Domnul astăzi legământ.

Nimic nu mai doresc Isus din lume
Renunţ la tot, Tu eşti alesul meu
Renunț la titluri care îmi aduc renume
De astăzi, am să port cu drag, un nume
Sunt fiu răscumpărat de Dumnezeu.

Şi al Tău voi fi o Doamne, pe vecie
De astăzi, până când voi fi chemat
Şi prezentat ca rod al suferinţei
Purtat spre cer pe aripa credinței
Cu tot poporul Tău, răscumpărat.

Ion Popescu 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  49 accesări
  0 comentarii
49 accesări
0 comentarii

Rugăciunea din inimă

„Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe" (Matei 6:7)

Iată ce învățătură ne-a dat Domnul Isus despre rugăciune: „Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi." Apoi ne-a dat două indicații specifice; prima: „Încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns." (vers. 6); cea de-a doua: „Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi." (v. 8). Rugăciunea din inimă nu este menită să fie ascultată de urechi omenești. Varianta „The Message" a Bibliei parafrazează aceste cuvinte în felul următor: „Găsește un loc liniștit și izolat, ca să nu fii tentat să interpretezi un rol." În rugăciunea inimii, Duhul Sfânt aduce la suprafață lucruri pe care le-ai ascuns cu mare atenție de ceilalți, și chiar de tine însuți. Asemenea unei oglinzi, El te confruntă cu adevărul și îți cere să mărturisești „meşteşugirile ruşinoase şi ascunse" (2 Corinteni 4:2). Odată ce ai făcut lucrul acesta, poți ieși dinaintea lui Dumnezeu curățat, corectat, încrezător și cu o ideea clară despre voia Sa. Nimic nu alimentează rugăciunea inimii ca nevoia reală. Aceasta îi face și pe cei faimoși și pe cei neștiuți de nimeni să recunoască următoarele: „Doamne, fără Tine nu pot face nimic. Și tot ce aș putea realiza fără Tine nu ar însemna nimic!" Acesta e locul rugăciunii fără ascunzișuri. Ana era într-un astfel de loc, când a strigat către Dumnezeu să aibă un copil. Ea a fost atât de plină de pasiune, încât Eli, marele preot, a crezut că era beată (vezi 1 Samuel 1:13). Însă Dumnezeu i-a auzit strigătul. În acea zi, Samuel a fost conceput în inima ei... și la scurt timp după aceea, a fost conceput în pântecele ei. Așa că, nu părăsi locul rugăciunii până când nu ia ființă acel „ceva" pentru care te rogi, până când scopul lui Dumnezeu pentru viața ta nu începe să prindă contur în tine, și până când nu dispar toate ascunzișurile. Așa să-ți ajute Dumnezeu!

© Fundatia S.E.E.R

  45 accesări
  0 comentarii
45 accesări
0 comentarii

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ-ȚI SPUNĂ CEVA


„Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului" (Exodul 3:4)

Nu judeca niciodată potențialul cuiva după ceea ce pare a fi în acel moment. Moise, unul dintre cei mai mari lideri din istorie, era păstor la oi atunci când l-a chemat Dumnezeu. Niciun corporatist nu l-ar fi angajat. Dar nu-l judeca încă – el era doar în formare. Dumnezeu i-a vorbit, l-a pregătit și i-a schimbat viața. Dacă te-ai săturat să tot asculți părerile altora, stai singur cu Dumnezeu. El îți va arăta lucruri care îți pot schimba viitorul (vezi Ieremia 33:3). La vârsta de șaizeci și cinci de ani, după ce a condus un restaurant mai mulți ani, Colonel Sanders s-a trezit fără niciun ban în buzunar. Tot ce mai avea era un cec de asigurare socială de 105 dolari (aproximativ 500 de lei) pe lună, o rețetă de pui prăjit și o viziune la care refuzase să renunțe. Prin urmare, a pus bazele francizei Kentucky Fried Chicken, a devenit multimilionar și un devotat filantrop creștin. Ideea este următoarea: nu s-a terminat decât atunci când spune Dumnezeu! Moise „s-a fript" încercând să facă lucrurile singur. Apoi Dumnezeu i-a arătat un foc, pe care nu Moise l-a aprins, nici nu l-a întreținut... În esență, Dumnezeu i-a zis: „Uită-te la acest rug aprins; așa vei fi și tu. Prin puterea Mea te vei înfățișa înaintea lui Faraon. Marea Roșie se va da la o parte în fața puterii care lucrează în tine. Îți voi da mană în pustie. Te voi întări și te voi sprijini în tot drumul pe care-l ai de parcurs spre împlinirea destinului tău." Orice ai face astăzi, oprește-te! Stai singur cu Dumnezeu și spune: „Acum mă întorc și te voi asculta" (vezi Exodul 3:3). Odată ce ai auzit ceea ce dorește Dumnezeu să-ți spună, viața ta nu va mai fi niciodată la fel!

© Fundatia S.E.E.R

  48 accesări
  0 comentarii
48 accesări
0 comentarii

OCROTEȘTE „NOII LĂSTARI!"

 

„Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari." (Iov 14:7)

Pentru a-ți găsi un soț sau o soție care să se potrivească etapei în care te găsești, și care să meargă în aceeași direcție cu tine, ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă alegi folosindu-te de propria-ți înțelepciune, s-ar putea să nu faci cea mai bună alegere. Și când familia se destramă, rănile pot dura o viață întreagă – chiar și după ce lupta s-a terminat. Ascultă, te rog, acest sfat: nu-i folosi niciodată pe copii drept muniție pentru a vă răni unul pe altul! Muniția nu distruge doar ținta, ci va fi distrusă și ea însăși, în acest proces. Monologul amărăciunii tale poate fi adevărat, dar poate distruge capacitatea copilului tău de a zidi relații sănătoase pe cont propriu. La urma urmelor, dacă nu poate avea încredere într-un părinte, în cine mai poate avea încredere? Chiar dacă nu poți salva relația, salvează-i pe ei. Iov spune: „Un copac, şi tot are nădejde: căci când este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari." Ce minunat: lăstari noi care se nasc dintr-un copac tăiat! Acesta este mesajul nostru; există viață după moarte! Avem un Dumnezeu al celei de-a doua șanse și al noilor începuturi. Doar pentru că visele tale nu s-au împlinit nu înseamnă că visele copiilor tăi nu se vor împlini. Dacă singurul lucru care rezultă din relația voastră este un copil sănătos și bine adaptat, tot ești câștigător! Copiii tăi sunt viziunea ta. Ei vorbesc despre viitorul tău, așa că oferă-le dragoste și stabilitate mai multă. Învață-i ce spune Dumnezeu despre viață. Lucrează la asta de dragul lor. Dacă „noii lăstari" se pierd odată cu copacul, toți acei ani au fost irosiți! Așa că, ocrotește „noii lăstari" din familia ta!

© Fundatia S.E.E.R

  47 accesări
  0 comentarii
47 accesări
0 comentarii

Începe-ți ziua ascultând promisiunea minunată pe care o are Dumnezeu pentru tine astazi.

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  52 accesări
  0 comentarii
52 accesări
0 comentarii

SURPĂ ÎNTĂRITURILE!


„Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile." (2 Corinteni 10:4)

Istoria lui Iosif, condamnatul care a devenit prim-ministru, ne învață cum să ne ridicăm deasupra circumstanțelor, cum să depășim provocările și cum să atingem deplinătatea potențialului dat nouă de către Dumnezeu. Călătoria lui a fost una de lungă durată, și a ta poate fi la fel... Dar dacă nu faci primul pas, vei rămâne blocat în locul în care ești acum. Uneori „întăritura" ta ți-a fost stabilită devreme în viață. Durerea acumulată în familie este cea mai profundă, deoarece este cauzată atât de devreme, și implică oameni care ar fi trebuit să fie demni de încredere. Ai fost prea tânăr ca să poți procesa tratamentul greșit. Nu ai știut cum să te aperi. Tatăl tău, mama ta, unchiul tău, fratele mai mare – te-au dominat, de obicei prin statură și întotdeauna în grad. Când te-au judecat greșit, i-ai crezut. În tot acest timp ai funcționat cu date eronate: „Ești prost, ești leneș, ești tăntălău ca taică-tău, ești grasă ca maică-ta…" Zeci de ani mai târziu, acele voci ale înfrângerii încă răsună în subconștientul tău. Dar nu trebuie să fie așa! „Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile." Folosește strategia „respinge și înlocuiește" și vei câștiga lupta la nivelul gândirii. Când apar gânduri negative, înfricoșătoare, generate de sentimentul vinovăției, sau gânduri de inferioritate și de condamnare, respinge-le și începe să repeți ceea ce spune Dumnezeu despre tine în Cuvântul Său. Pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu prinde viață în tine, vechile tale gânduri vor începe să moară și să-și piardă controlul pe care îl aveau asupra ta. Astăzi, surpă întăriturile – și vindecarea ta va începe!

© Fundatia S.E.E.R

  42 accesări
  0 comentarii
42 accesări
0 comentarii