Blog-uri eLogos

Devotional - Un Dumnezeu care restaureaza anii pierduti

„Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele” (Ioel 2:25).

Ai pierdut ani înainte să te pocăiești și să te predai lui Isus? Poate vă gândiți: „Aș fi putut fi mult mai departe cu Hristos. Aș fi putut aduce atâta bucurie în inima Lui. Niciodată nu voi putea să recuperez anii pierduți.”

Cu toții vrem să recuperăm înaintea lui Dumnezeu anii noștri pierduți, să-i modificăm și să-i dăm înapoi. Dar El spune: „O să vă dau înapoi anii pierduți! Nu poți da tu singur înapoi nicio singură oră pierdută, așa că umblă înaintea mea în neprihănire și îndepărtează-te de păcatele tale. Voi compensa toate pierderile, indiferent dacă sunt ale tale, ale familiei tale sau ale altora."

Pentru păcătoșii întorși la Domnul, El declară: „Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi veseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari!” (Ioel 2:21).

Nu trebuie să-ți fie rușine de anii tăi irosiți. Te-ai născut pentru scopurile Lui eterne. El a planificat pentru tine o viață de împlinire, bucurie și utilitate în împărăția Sa, dar planul lui Dumnezeu pentru viața ta a fost întrerupt de devorator.

Dar acum, în Hristos, totul este nou! Domnul se întoarce în ziua în care a venit lăcusta și El începe să numere din nou din momentul în care te-ai pocăit. Toate aceste binecuvântări pe care le-ați pierdut au fost stocate și toată bucuria și pacea pe care ați crezut-o pierdută pentru totdeauna au fost de fapt păstrate de Domnul.

Pavel a spus: „Uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3: 13-14).

Puteți simți dureri cauzate de remușcare pentru timpul pierdut și amintirile acestora vă vor ține smeriți, dar în ochii lui Dumnezeu, trecutul vostru este o problemă moartă. Tatăl vostru iubitor spune: „Uită trecutul și bizuiește-te pe ceea ce ți-am promis.”

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  13 accesări
  0 comentarii

O, trebuie să vină…

O, trebuie să vină
odată, oarecând
Acel ce-a spus Cuvântul:
„Eu, iată, vin curând!”
– şi fericiţi aceia
ce vor fi-aflaţi veghind,
ei vor intra la Nuntă
cu Domnul – strălucind!

O, trebuie să intre
odată, neapărat
Acel ce-a zis: „Eu, iată,
la uşă stau şi bat!”
– şi fericiţi aceia
ce uşa I-au deschis,
ei vor cina cu Domnul
aşa precum le-a zis.

O, trebuie să vină
odată tot ce-i spus,
căci Credincios şi Tare
de-a pururi e Isus
– şi fericiţi aceia
care-au murit crezând;
cât nimenea nu ştie
ei vor primi-n curând!

Traian Dorz 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  26 accesări
  0 comentarii

Devotional - Marcatorii unei inimi desavarsite

Este posibil să umbli înaintea Domnului cu o inimă desăvârșită! Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; umblă înaintea mea și fii fără prihană” (Geneza 17:1).

David s-a hotărât în ​​inima sa să asculte această poruncă și a spus: „Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele” (Psalmul 101: 2).

Vedem porunca Domnului de a fi desăvârșit și în Noul Testament când Isus a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48).

Desăvârșirea nu înseamnă o inimă fără păcat și fără cusur. La urma urmei, s-a spus că David a avut o inimă perfectă față de Dumnezeu, și totuși a greșit înaintea Domnului des. Lista sa de păcate include adulterul și crima.

Definiția de bază a desăvârșirii este: completitudine, maturitate. În ebraică și greacă, definiția include dreptatea, fiind fără pată, complet ascultător. Înseamnă, de asemenea, să termini ceea ce ai început: o acțiune completă.

Inima desăvârșită este o inimă receptivă. Răspunde rapid și complet la șoaptele și avertismentele Domnului. Inima aceasta spune în orice moment: „Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Arată-mi calea și voi merge pe ea”. Hristos face legământ cu cei care merg înaintea Lui cu o inimă deschisă și ascultătoare.

Inima desăvârșită dorește, de asemenea, ca Duhul Sfânt să vină și să strălucească în locurile ascunse; pentru a expune tot ceea ce este diferit de Hristos în noi. Această inimă strigă împreună cu David: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima; încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile: vezi dacă sunt pe o cale rea... ” (Psalmul 139:23-24).

Pe măsură ce experimentezi o părtășie dulce cu El, Domnul te va pregăti continuu să intri în prezența Sa sfântă ca un vas curat, creând în tine o inimă desăvârșită.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  31 accesări
  0 comentarii

MĂRTURIA LUI TURANDOT DIN EVANGHELIA DUPĂ PUCCINI

Popas pentru suflet

Pentru cei care (încă) mai cred că “Nessun dorma” este o arie “creștină” sau măcar… nevinovată, iată traducerea și contextul:

——————————————————————

Nimeni nu va dormi în această noapte, nimeni!

Până și tu, oh Prințesă, tu privești din odaia ta rece stelele care trepidează de iubire și speranță.

Dar secretul meu este ascuns înlăuntrul meu și nimeni nu va descoperi numele meu, nu… nu…

Îl voi rosti peste gura ta atunci când va străluci lumina zorilor.

Și atunci, sărutul meu va risipi tăcerea în care îmi vei aparține!

(Nimeni nu îi va afla numele și, iată, noi va trebui să pierim.) – un cor de femei din anturajul Prințesei

Dispari, o noapte! Stelelor, apuneți! Apuneți stelelor!

În zori voi învinge! Voi învinge! Voi învinge!

——————————————————————

Aria face parte din opera “Turandot” de Puccini.

Turandot este un personaj mitic, o prințesă care se va căsători cu acel prinț care îi va dezlega…

Vezi articolul original 208 cuvinte mai mult

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  30 accesări
  0 comentarii

Devotional - Pazindu-ti usa inimii

„Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11: 5-6).

Una dintre marile tragedii ale acestei generații - și una dintre cele mai mari întristări ale lui Dumnezeu - este aceea că atât de puțini creștini sunt cu adevărat fericiți. Ei se prefac cântând, aplaudând, zâmbind, dar ceea ce se află înăuntru este mizeria, singurătatea și tristețea. Totuși, pentru asta a murit Hristos? Pavel avertizează asupra creștinilor care trebuie „să-și vină în fire și să scape de înfășurarea diavolului, după ce au fost prinși de el pentru a-i face voia” (2 Timotei 2:26). Acest verset descrie perfect starea multor creștini. Satana intră și iese din viața lor după propria voință și aceștia nu au nicio putere sau autoritate care să-l oprească la ușa inimii lor. El are stăpânirea asupra lor: „Nu ai nicio putere a lui Hristos în tine care să mă oprească. Vei face cum spun eu.”

Poate că ești unul dintre cei prinși în capcana diavolului, dar poți recunoaște capcana și să cauți să fii eliberat din aceasta. Dacă slujești Domnului mai mult de câteva luni, ar trebui să crești zilnic în harul și cunoașterea lui Isus. Victoriile tale spirituale ar trebui să fie dulci și ar trebui să fii asigurat de prezența lui constantă. Până acum, Satana ar trebui să fugă de la tine!

 „Care ne-a izbăvit de puterea întunericului și ne-a tradus în împărăția Fiului Său” (Coloseni 1:13). Puneți-vă inima să umble cu Dumnezeu. Procedând astfel, veți fi siguri că Domnul vă va scăpa de sub stăpânirea diavolului.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  41 accesări
  0 comentarii

Zâmbetul mamei

Aş putea sa te strâng în braţe, să vezi,
Ca pe-o frunză căzută de toamnă,
Dulcea şi scumpa mea, mamă,
Să te strâng ca pe-o frunză să vezi—
Depărtarea de tine nicicând nu-i uşoară.

Ca un cântec de leagăn mi-i freamătul azi,
Fără el nici nu-ncepe iubirea,
Fără el s-a născut în adânc putrezirea,
De-aceea mi-i freamătul azi
Neoprit, să ajung nemurirea.

Aş putea să te strâng în braţe să crezi
Că-s copilul din leagănul moale,
Iar în păr nefiresc să-ţi atârne o floare
A surâsului meu ca să crezi
Că nu-i nimeni ca tine aşa iubitoare.

Aş putea să rămân ca şi tine, tăcând,
Cu privirea şi grea, şi senină,
Cu fruntea şi goala, şi plină…
Să răspund ca şi tine, tăcând,
Cu un zâmbet ascuns revăzut în lumină.

Mihai Ghidora 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  41 accesări
  0 comentarii

Devotional - Numai prin harul lui Dumnezeu

„Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.”

Pavel le scria efesenilor din închisoarea din Roma. Tânărul Timotei devenise pastor al bisericii din Efes, care creștea exponențial și se bucura de binecuvântări abundente. Biserica era dornică să audă ce le spunea Pavel. El își începe epistola vorbind despre gloria și splendoarea lui Hristos, apoi le amintește de unde i-a scos Domnul. Fuseseră morți în păcatele lor și acum erau făcuți vii și așezați în locurile cerești în Hristos. Nu numai că păcatele lor au fost spălate, dar au fost mutați într-un tărâm care depășea cu mult gloria a ceea ce au mai experimentat ei vreodată. Totul pentru că fuseseră mântuiți prin har, prin credință!

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” (2:10). Prezența lui Dumnezeu va crea pentru tine tot felul de oportunități care nu sunt născute din propriile tale lucrări. El are ceva planificat pentru tine în care să poți păși. Nu numai că te mântuiește și îți dă credință, dar te și cheamă să îți dea o viață de glorie, putere și har!

Hristos nu doar scoate răul din tine; El pune în tine toată Împărăția slavei lui Hristos Isus. Sângele Lui nu doar te spală de păcat, ci începe să se manifeste în viața ta, astfel încât dreptatea lui Dumnezeu în Hristos să locuiască în tine. Din această cauză, poți merge în victorie cu capul ridicat.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  52 accesări
  0 comentarii

Frunze aurii

Câtă splendoare e-n voi, frunze aurii !
Răbdând căldura verii și a toamnei ceață,
Ați supraviețuit prin furtuni, așteptând
Soarele Dreptății în sfânta dimineață.

Câtă frumusețe e-n voi, frunze aurii !
Vibrând în lumină, în sunet de lire,
Cântecul Mielului l-ați învățat,
În Duh împliniți pentru Marea Întâlnire.

Cândva erați verzi, agățate pe pomi,
Pregăteați hrana ca floarea să crească,
Roada bogată și dulce să fie.

Acum, iată, în deplină frumusețe,
Așteptând vântul răpirii spre cer,
Pe aripi de porumbel spre veșnicie.

Nostalgia toamnei ne apropie de Domnul.
(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  53 accesări
  0 comentarii

Devotional - Mila pentru greselile noastre

Când diavolul ispitește credincioșii cu păcate, este important să realizăm că lui îi place să zugrăvească ceva frumos, o imagine idilică, dar nu o prezintă în întregime - nu arată durerea, pierderea, întristarea și durerea inimii. El face aceasta pentru a te scoate din luptă. El a fost cel care a făcut acest lucru pe un acoperiș, atunci când regele David a observat soția unui alt bărbat. În acel moment critic, David s-a uitat la imaginea din fața Lui și a făcut o alegere greșită, căzând ulterior în adulter.

Domnul îi făcuse cândva lui David o promisiune incredibilă: „Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie” (2 Samuel 7:16). Cu alte cuvinte, umblă cu Mine și te voi binecuvânta, pe tine și casa ta! La fel, Dumnezeu promite să ne binecuvânteze, dar binecuvântarea Sa nu este necondiționată. Întotdeauna există consecințe asupra alegerilor pe care le facem.

Toți ajungem la acele momente cruciale din viață, care au potențialul de a afecta foarte mult cursul viitorului nostru, la fel cum a făcut David. Nu se mai poate schimba, dar mă pot gândi cum ar fi fost dacă David ar fi făcut o alegere diferită în acel moment esențial. Din păcate, el a luat o decizie greșită, fără să creadă că vreodată va deveni un criminal și un mincinos, conducând poporul la înfrângere. Totuși, chiar și atunci, David a descoperit că Dumnezeu era milostiv!

David s-a întors la prima sa iubire pentru că, în cele din urmă, după cum descriu Scripturile, el a fost un om după inima lui Dumnezeu. Psalmul 51 ne oferă o privire asupra inimii sale: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!” (Psalmul 51:1-2). 

Încurajați-vă chiar dacă undeva, de-a lungul drumului, ați făcut o alegere greșită, fiindcă El așteaptă să vă asculte! El vă va oferi victoria chiar acolo unde vă aflați! Despre aceasta este vorba în dragostea dintâi, și cu ea vin binecuvântările, toate numai prin harul lui Dumnezeu.

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  54 accesări
  0 comentarii

Eu tot te-aș lăuda

Chiar dac-aș fi o piatră
Eu tot, te-aș lauda
Cu lovituri și strigăt
Eu Ție ți-aș cânta

Chiar dac-aș fi o floare
Mereu eu ți-aș cânta
Cu strigăt și petale
Mereu te-aș onora

Chiar dac-aș fi un munte
Cu vârful înălțat
Nu m-aș mândri Isuse
De Tine sunt creat!

Chiar dac-aș fi un râu
Ce curge, neîncetat
De Tine am nevoie
Ca să mă ții curat

Chiar pasăre de-aș fi
Ce-aș face fără Tine
Când tu m-ajuți să zbor
Nimic sunt fără Tine

Chiar soarele să fiu
Tu m-ai creat să ard
Și Tu m-ai pus în slujbă
Lumina ca să dau!

Chiar vântul de aș fi
Și mult, eu, aș striga
Supus ți-aș fi Stăpâne
De Tine sunt suflat!

Orice viețuitoare
Supusă ți-e, doar Ție
Cum să se-mpotrivească
Mărețului Părinte?

Și eu, un om, cu viața
Cu gânduri și decizii
Mă-npotrivesc, eu, Ție…
Tu, m-ai creat, Părinte!

Mi-ai dat o cale-n fața
M-ai pus ca să aleg
Mi-ai spus: Viața sau moartea
Ce drum ai sa alegi?

Maria Rank 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  57 accesări
  0 comentarii

Devotional - Discernand o imitatie

„Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.” (Faptele apost. 20:25)

Pavel a proclamat neîncetat Evanghelia lui Isus Hristos și a dat învățături bisericilor zi și noapte. El a îndurat persecuții severe oriunde s-a dus și când fost în înștiințat de către Duhul Sfânt că urma fie martirizat, i-a adunat pe bătrânii bisericii la Efes. În timp ce le-a împărtășit dragostea pentru ei, le-a lăsat și o instrucțiune importantă.

„Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.” (20:29-31) Pavel a emis două avertismente: se vor strecura oameni stricați din afară și chiar și dintre ai voștri vor avea învățături stricăcioase.

Învățăturile distorsionate pot părea a fi aproape corecte, dar sunt suficiente pentru a-i distrage pe credincioși de pe calea cea dreaptă. Chiar și o ușoară modificare a teologiei, o mică modificare a doctrinei, un fel de extremism nebunesc îi poate determina pe oameni să se abată de la adevăr. Pavel și-a petrecut viața propovăduind cu pasiune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca urmașii săi să poată discerne o imitație a acesteia. El dorea ca aceștia să zidească bine, astfel încât să nu fie clătinați sau dărâmați din interior.

„Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (20:32) Pavel dorea ca bătrânii să se întoarcă la bisericile lor și să verifice dacă Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit cum trebuie.

Trăim într-o cultură creștină care este atât de distorsionată, încât cu greu mai poate fi recunoscută. Vă îndemn să studiați Cuvântul lui Dumnezeu și să umblați îndeaproape cu Domnul, pentru a putea crește în discernământ. Cunoscând adevărul, nu vei fi atras de ceva contrafăcut.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  55 accesări
  0 comentarii

Devotional - Calea pe care te duce mandria

Mândria se află în topul listei lucrurilor pe care Dumnezeu le urăște. „Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume” (1 Ioan 2:16).

Majoritatea creștinilor ar recunoaște că nu au ajuns în punctul dorit și că încă există aspecte din viața lor care au nevoie de îmbunătățiri, dar puțini s-ar considera mândri. Mândria este independența - smerenia este dependența. Mândria este o lipsă a dorinței de a aștepta ca Dumnezeu să acționeze la timpul Său și în felul Său. Mândria se grăbește să ia problemele în propriile mâini, atunci când se pare că Dumnezeu nu acționează destul de repede.

Un exemplu al acestui păcat teribil este neascultarea lui Saul la Gilgal. Când Samuel a uns pe Saul ca rege, „ S-au coborât apoi de pe înălţime în cetate, şi Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperişul casei” (1 Samuel 9:25). Această discuție pe acoperiș a vizat un mare război care venea și Samuel i-a poruncit lui Saul să nu acționeze până când toți oamenii s-au întâlnit la Gilgal pentru a-L căuta Domnul pentru indicații specifice. Aceasta trebuia să fie lucrarea lui Dumnezeu și numai a Lui. (vezi 1 Samuel 10:8).

Samuel a reprezentat vocea lui Dumnezeu; un vas prin care Dumnezeu comunica planurile Lui. Dar Saul a devenit nerăbdător și a luat problema în propriile sale mâini. Dumnezeu l-a pus la încercare și a eșuat din cauza nerăbdării - mândrie nemărginită!

Smerenia este o dependență totală de Dumnezeu. Aveți încredere în Dumnezeu pentru a face ceea ce trebuie la momentul potrivit, în modul corect. Și Isus ne-a lăsat o promisiune glorioasă că El va fi cu noi în zilele întunecate care urmează. El a spus: „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apocalipsa 3:10).

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  56 accesări
  0 comentarii

Devotional - Intelegand timpul lui Dumnezeu in rugaciune

Ori de câte ori ne rugăm, este vital să distingem între cele patru diferite călăuziri ale Domnului. Făcând acest lucru putem avea parte de o vreme a progresului, de care avem nevoie pentru a împlini voia Lui. Pentru orice rugăciune sau eveniment din viața noastră, trebuie să discernem care dintre aceste patru lucruri ni le spune Domnul:

Niciodată; Întotdeauna; În anumite momente; Nu acum.

Scopul creșterii spirituale este, pur și simplu, a deveni ca Isus. Biblia declară că înainte de crearea lumii, Dumnezeu a dorit să fim „asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8:29). Acesta este elementul spiritual prin care ne putem măsura progresul: Suntem noi tot mai asemănători cu Isus? Folosind această măsură, începem să ne dăm seama că persoana cea mai asemănătoare cu Hristos nu este neapărat cea care a memorat cele mai multe versete sau cea mai vizibilă în conducere.

Oricine studiază viața lui Isus nu poate să nu fie impresionat de pacea Lui nestrămutată și de perfecțiunea Sa spirituală. Indiferent de situație, Domnul știa ce să spună și când să spună. Știa când să tacă și făcea întotdeauna lucrurile corecte. Știa, de asemenea, când să Se retragă din mulțime pentru un timp de odihnă sau rugăciune. Simțul lui Isus de ceea ce era nevoie într-un anumit moment, era fără cusur.

Această înțelegere puternică a imperativelor divine și a timpului spiritual se află în inima celui care este matur în Hristos. Unele lucruri nu trebuie făcute niciodată, în timp ce altele trebuie respectate întotdeauna. În anumite momente, o anumită acțiune este singurul lucru adecvat; alteori, chiar și lucrările bune sunt necorespunzătoare, deoarece Domnul spune „nu acum”. Înțelegerea imperativelor lui Dumnezeu și timpul Său - niciodată, întotdeauna, în anumite momente și nu acum - ne poate ajuta să evităm capcanele dureroase și să ne călăuzim spre voia Lui perfectă.

Dumnezeu este întotdeauna serios atunci când ne dă directivele Sale. Privește la El pentru îndrumare, în timp ce pășești în ascultare de Cuvântul Său, iar El îți va permite să păstrezi o umblare stabilă împreună cu El!

Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  61 accesări
  0 comentarii

Acum e clipa potrivită

Acum e clipa potrivită să te întorci din calea ta
La mântuirea pregătită pe crucea de la Golgota.
Nu te uita la alţii care se duc orbiţi către pierzare,
Priveşte la Isus pe cruce, şi-n jertfa Lui primeşti iertare.

Acum e clipa potrivită să laşi păcatul cel hidos,
Întinde-ţi mâna către Domnul, şi lanţul greu va cădea jos.
Dacă eşti apăsat de patimi, robit de negrele păcate,
Hristos e Singurul ce poate să-ţi dea deplina libertate.

Acum e clipa potrivită să nu mai mergi pe drum de iad,
Căci largă este calea morţii, şi, vai, pe ea atâţia cad.
Alege potecuţa strâmtă, pe calea-ngustă te avântă,
Şi nu uita că prin prigoane ajungem la Cetatea sfântă.

Acum e clipa potrivită să fi oştean cu-adevărat
În slujba ce ţi-o dă cu cinste slăvitul mare Împărat.
Nu vei vedea în plata slujbei argint şi aur în hambare,
Dar vei avea comori de slavă, în bogăţii nepieritoare.

Acum e clipa potrivită să mergi în urma lui Hristos,
Să porţi şi tu pe umeri crucea spre țărmul slavei glorios.
Nu-ţi pese de ce strigă alţii, din râsul lor tu fă-ţi o fală,
Şi din batjocurile lumii tu fă-ţi hlamidă triumfală.

Acum e clipa potrivită, nu amâna să te predai!
E Dumnezeu ce te invită. De ce refuzi, de ce mai stai?
Duios şi blând Isus te cheamă, Şi-întinde mâinile spre tine,
Să-ţi dea acum îmbrăţişarea şi moştenirile divine!

Valentin Popovici 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  79 accesări
  0 comentarii

Devotional - O viata de evlavie si recunostinta

„Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5: 16-17). Copiii lui Dumnezeu ar trebui să se bucure de El în orice moment și în orice circumstanță. Bucuria nu este alegerea noastră; este porunca lui Dumnezeu! Dacă tratăm aceste cuvinte ca pe o opțiune, subminăm imperativul lui Dumnezeu pentru noi.

Până când Dumnezeu nu va fi desfătarea noastră, El nu va avea cu adevărat inimile noastre. Există trei pași care ne vor ajuta să ne menținem bucuria în Mântuitorul nostru:

• Lasă deoparte orice obstacol care interferează cu bucuria!

• Convingeți-vă că bucuria este necesară!

• Exersează ce înseamnă să te bucuri întotdeauna!

Cu siguranță acest lucru nu va fi ușor și uneori vei crede că nu are sens. Indiferent dacă lumea se clatină sau stă în picioare, dacă pierdem sau păstrăm totul chiar și pe cei mai scumpi oameni, Domnul însuși rămâne sursa satisfacției noastre. „Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima” (Psalmul 37:4).

Dumnezeu a creat un loc în inima copiilor Săi pentru bucurie. Acest loc va fi umplut cu ceva, fie cu jucăriile și dorințele de realizare și împlinire lumească, fie cu lucruri cerești ale Creatorului. Întotdeauna vor exista pofte carnale, care ne vor ademeni departe de Dumnezeu. „Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit” (Iacov 1:14).

Cei care au avut o natură nouă, divină, pusă în ei de Dumnezeu, nu mai sunt mulțumiți de lucrurile lumii. O schimbare de inimă implică o schimbare a dorinței - o inimă curată, care tânjește după ceea ce dorește Dumnezeu. „Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă” (Psalmul 33:1).

O latură practică a bucuriei este că nu poate fi susținută dacă nu este exercitată continuu. Nu neglijați acest mare aspect al mântuirii lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva acesta să se ofilească atât de mult, încât îți va fi greu să cânți cântări de dragoste pentru Isus. Dar punerea în practică constantă a acesteia îl va face să fie un liant puternic al sufletului tău, capabil să controleze fiecare emoție. Faceți alegerea astăzi pentru a căuta viața senină a evlaviei și a recunoștinței!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  54 accesări
  0 comentarii

Devotional - Aducand roade care raman

Isus a spus: „ Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca să aducă şi mai mult rod. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.” (Ioan 15:1-2, 6).

Adevărații ucenici ai lui Isus Hristos nu pot ignora această mare responsabilitate de a da roade. Dumnezeu veghează asupra viței de vie și asupra tuturor ramurilor lipite de rod cu mare grijă. De asemenea, are cuțitul în mână, urmărind cu dragoste cele mai mici dovezi de stricăciune sau boală, care i-ar putea împiedica creșterea. Dumnezeu se așteaptă ca fiecare ramură să dea roade; de fapt, este imposibil să-L onorăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu - sau să fim adevărați ucenici – fără a avea rod. Isus a spus: „prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei” (15:8).

A da roade înseamnă a-I fi pe plac lui Dumnezeu - a deveni mai mult ca El. A produce roade aduce glorie Tatălui prin ceea ce devenim și nu prin ceea ce facem. Biblia spune foarte clar că mulți vor avea rezultate deosebite – vor scoate draci, vor vindeca bolnavii, vor face mari minuni în Numele Lui, dar Dumnezeu știe dacă acolo este un suflet arid, fără rod.

Un credincios roditor este cel care Îl iubește și se teme de Dumnezeu, care se teme de judecățile Sale drepte și care e înfometat după Cuvântul Său. El se desfată în a avea Cuvântul care să îndepărteze toate piedicile, permițând ca viața și asemănarea cu Hristos să crească în el. Este imposibil să porți rodul neprihănirii, dar Cuvântul Lui să nu rămână în tine!

Cu cât veți permite ca plinătatea lui Hristos să vă fie dezvăluită, cu atât mai mult din viața Lui îi va atinge pe toți cei cu care sunteți conectați. Cuvântul spune: „Mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână!” (15:16). Fie ca tu să rămâi în fluxul vieții lui Hristos și să continui să dai multe roade care să-L glorifice.

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  51 accesări
  0 comentarii

Un ogor la Anatot

Ieremia 32

“Intr-o vreme ca aceasta, cand e-atata silnicie,
Si atatia frati in lanturi sufera in grea robie;
Cand triumfa-n toata lumea mandrul Nebucadnetar,
Cand se zguduie pamantul si nadejdile dispar…

Intr-o vreme ca aceasta, Doamne, vii la inchisoare
Ca sa-mi spui sa iau ogorul care stii ca-i de vanzare?
Dar nu stii ca-s la napasta, sunt la carcera bagat?
Din porunca lui Zedechia, fara mila arestat?

Ai uitat ca-s condamnatul, aruncat fara speranta,
Intr-o hruba-ntunecoasa, robul Tau ajuns o zdreanta?
Si la ce bun, Doamne Mare, pentru cine un ogor?
Cand azi, maine, o sentinta ma condamna ca sa mor?”

Si gandindu-ma intr-una cat de Sfant esti, cat de Mare,
Si ca nimeni nu-i ca Tine, ca Tu n-ai asemanare,
Ca esti Cel Atotputernic, Regele lui Israel;
Iata vine cu oferta varul meu Hanameel…

Si in curtea inchisorii s-a facut o zarva mare,
Au venit cu toti sa vada actul meu de cumparare.
Am cantarit toti argintii, am semnat chiar un zapis,
Ca sa stie toata lumea c-am facut precum ai zis.

Intr-o vreme ca aceasta, am si eu o proprietate,
Chiar daca nu mai am zile sa-i vad brazdele arate,
Dar am acte dupa lege, cu peceti si cu socot,
Am si eu o mostenire: un ogor la Anatot!

Vad in jurul meu doar ziduri, santuri care ma sugruma,
Numai foamete si lacrimi, numai sabie si ciuma;
Dar mi-ai spus sa scriu zapisul, si pecetile sa-i pun;
Si in curtea inchisorii toti ma iau drept de nebun.

Am dat apoi documentul lui Baruc sa-l tina Bine,
Intr-un vas de lut, dovada, pentru vremea care vine:
Caci se va sfarsi robia, va fi pace, nu razboi,
Si in loc de deportare, va fi-ntoarcerea ‘napoi.

”Doamne Sfinte si Puternic, vreau sa-Ti spun cu plecaciune
Ca nu Te-nteleg in toata marea Ta intelepciune:
Intr-o vreme ca aceasta, Tu imi spui cu-atata dor,
Ca mai este o nadejde…Ca mai e un viitor…”

Valentin Popovici 

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  61 accesări
  0 comentarii

Devotional - Slava Domnului Hristos in noi

Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă! Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Fața Mea nu se poate vedea”  (Exod 33:18-19, 22-23).

Duhul Sfânt l-a luat pe Moise, un slujitor al lui Dumnezeu care s-a predat în întregime voii Sale și l-a atras pe un munte pentru a-i vorbi față în față. Când Moise a coborât de pe munte pentru a se adresa copiilor lui Israel, chipul lui reflecta atât de mult slava Domnului, încât fața îi strălucea: „Aaron şi toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise şi iată că pielea feţei lui strălucea şi se temeau să se apropie de el” (Exodul 34:30). Pavel o descrie astfel: „Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare…” (2 Corinteni 3:7).

Gloria de pe fața lui Moise s-a stins după un timp, deoarece aceasta înfățișa un tip de glorie spirituală care urma să vină. Iar ceea ce s-a întâmplat cu Moise nu trebuie comparat cu ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă astăzi. „Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Şi în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător!” (2 Corinteni 3:9-11) Cu alte cuvinte, dacă slava strălucitoare de pe fața lui Moise a avut o putere atât de convingătoare, cu cât mai mult gloria actuală a lui Hristos în slujitorii Săi va fi o mărturie - a Duhului - pentru a osândi și a convinge.

Există o glorie care nu va dispărea niciodată disponibilă slujitorilor lui Hristos - ridicați-vă privirile către El și primiți această prezență statornică a Domnului în viețile voastre!

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved 

  58 accesări
  0 comentarii

Un vas cu conținut divin

Sunt doar un vas, în mâna Celui sfânt,
Umplut cu conținut divin,
Ce-aștept să fiu cu drag turnat:
Răspuns, la rugăciunea celui frânt.

Plecat, peste durere și suspin,
Eu simt a cerului putere
Ce curge-ades când mâna mi-o întind
Și văd al Duhului prezență, mângâiere…

Avem un tată, un Olar, tu știi,
Ce a lucrat în noi cu multă măiestrie.
Și-n dreptul tău, așteaptă să devii
Un vas, slujind cu dăruire.

Sfințește-te, și-apoi vei fi…
Umplut cu conținut divin,
Ca să slujești în duh smerit,
Răspuns fiind, la rugăciunea celui frânt.

Moraru Rodica

(Adăugat initial de Valeria Iancu)
  56 accesări
  0 comentarii

Devotional - Rezultatul unei inimi transformate

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 10:25). Cărturarii și fariseii s-au confruntat cu Isus și i-au contestat autoritatea în multe ocazii, dar acum un învățător al Legii s-a apropiat de El, fiind poate trimis de aceștia. Avocații sunt bine pregătiți în arta dezbaterii și, fără îndoială, acesta era bine pregătit și cu privire la legile Vechiului Legământ. Probabil că se aștepta ca Isus să înceapă să rostească unele dintre poruncile privind Sabatul, cum ar fi spălarea mâinilor, mâncarea curată și necurată. Atâtea porunci! Și totuși, care este cea care duce la viața veșnică?

Isus a răspuns la întrebarea avocatului cu o întrebare: „Ce este scris în lege? Cum citești în ea?” (10:26). Iar învățătorul Legii a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (10:27).  „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa şi vei avea viaţa veşnică.” (10:28)

Cu aceste cuvinte simple, Isus a îndepărtat povara tuturor regulilor și poruncilor și a prezentat cel mai minunat mesaj pe care l-ați fi putut auzi vreodată - acela care transformă viețile oamenilor.

Isus a menționat primul și cel mai important lucru: iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, sufletul și cu tot cugetul tău. Iar după ce vei intra într-o adevărată relație cu El, vei primi o inimă nouă, o inimă care poate fi mișcată de compasiune față de ceilalți. „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26). O inimă plină de bunătate și grijă față de ceilalți.

Nu-ți poți iubi niciodată aproapele în modul în care Isus ne iubește, dar iubirea pentru ceilalți este un rezultat al unei inimi schimbate. Când ești schimbat, poți spune ca psalmistul: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmul 40:8).

© 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved

  56 accesări
  0 comentarii